4415- NS-EN1998-1 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Bestemmelse av jordskjelvlaster for regulære, skiveavstivede bygninger etter forenklede metoder - Seismiske laster (digitalt produkt)

4415- NS-EN1998-1 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning – Bestemmelse av jordskjelvlaster for regulære, skiveavstivede bygninger etter forenklede metoder – Seismiske laster (digitalt produkt)

kr3,000.00 - eksklusiv mva.

tre påvirkning.

En av de mest anvendte fremgangsmåtene for bestemmelse av jordskjelvlastpåvirkning er den såkalte responsspekter metoden, ref. standarden. Ved bruk av denne beregningsmetoden må konstruksjonens dynamiske egenskaper først etableres, for å deretter fastslå byggets endelig belastning ved bruk av den dimensjonerende jordskjelvspåvirkningen, også kjent som akselerasjonsspekteret på grunnivå. Standarden angir flere parametere som beskriver byggets jordskjelvstekniske forhold for etablering av det dimensjonerende akselerasjonsspekteret.

Dette er utgangspunktet for utviklingen av et regneark, som et hjelpemiddel for rådgiverens vurderinger. Regnearket beregner første egensvingeperioder og dimensjonerende jordskjelvslaster etter forenklede metoder iht. standarden. I tillegg inneholder regnearket en alternativ metode for utregning av første egensvingeperioder for regulære og skiveavstivede bygninger.

Regnearket er laget av Dr. Techn. Olav Olsen AS. Publikasjonen er oppdatert i november 2021 og består av en Excel-fil med bruker-eksempel. For tilgang til bruker-eksemplet: velg fanen «Referanser» og høyreklikk på Brukereksemplet (bildet) og åpne som «Acrobat Document-objekt». Da åpner det seg en pdf-fil (12 sider). Denne Excel-filen hører sammen med det fysiske produktet: «4413 – Dimensjonering for jordskjelv» som kan lastes ned her: https://rif.no/product/4413-dimensjonering-for-jordskjelv/

Dimensjonering av konstruksjoner for jordskjelvlastvirking skal påvises i henhold til NS-EN1998-1:2004 + NA 2008. Oppdatert versjon publisert i november 2021.

Quantity
Kategori:

Dimensjonering av konstruksjoner for jordskjelvlastvirking skal påvises i henhold til NS-EN1998-1:2004 + NA 2008

Versjon oppdatert 2021.

For å kunne fastslå byggets respons for jordskjelvspåvirkning må byggets dynamiske egenskaper fastslås, deriblant byggverkets egensvingeperioder. Disse egenskaper fremkommer som en funksjon av byggets karakteristiske stivhet og massefordeling uten å ta hensyn til ytre påvirkning.

En av de mest anvendte fremgangsmåtene for bestemmelse av jordskjelvlastpåvirkning er den såkalte responsspekter metoden, ref. standarden. Ved bruk av denne beregningsmetoden må konstruksjonens dynamiske egenskaper først etableres, for å deretter fastslå byggets endelig belastning ved bruk av den dimensjonerende jordskjelvspåvirkningen, også kjent som akselerasjonsspekteret på grunnivå. Standarden angir flere parametere som beskriver byggets jordskjelvstekniske forhold for etablering av det dimensjonerende akselerasjonsspekteret.

Dette er utgangspunktet for utviklingen av et regneark, som et hjelpemiddel for rådgiverens vurderinger. Regnearket beregner første egensvingeperioder og dimensjonerende jordskjelvslaster etter forenklede metoder iht. standarden. I tillegg inneholder regnearket en alternativ metode for utregning av første egensvingeperioder for regulære og skiveavstivede bygninger.

Regnearket er laget av Dr. techn. Olav Olsen AS. Publikasjonen er oppdatert i november 2021 og består av en Excel-fil med bruker-eksempel. For tilgang til bruker-eksemplet: velg fanen «Referanser» og høyreklikk på Brukereksemplet (bildet) og åpne som «Acrobat Document-objekt». Da åpner det seg en pdf-fil (12 sider). Denne Excel-filen hører sammen med det fysiske produktet: «4413 – Dimensjonering for jordskjelv» som kan lastes ned her: https://rif.no/product/4413-dimensjonering-for-jordskjelv/

Dette er et digitalt produkt