4415-S - NS-EN1998-1 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning (digitalt produkt)

4415-S – NS-EN1998-1 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning (digitalt produkt)

kr3,000.00 - eksklusiv mva.

Dimensjonering av konstruksjoner for jordskjelvlastvirking skal påvises i henhold til NS-EN1998-1:2004 + NA 2008. Utgitt april 2010.

Quantity
Kategori:

Dimensjonering av konstruksjoner for jordskjelvlastvirking skal påvises i henhold til NS-EN1998-1:2004 + NA 2008

Versjon oppdatert mars 2015.
Nytt i denne versionen er at man i den forenklede metoden for beregning av egenperioden nå kan velge avstivningsystem med veggskiver av betong eller mur. Verdiene for Ct beregnes da etter formel 4.7 i kap. 4.3.3.2.2.

For å kunne fastslå byggets respons for jordskjelvspåvirkning må byggets dynamiske egenskaper fastslås, deriblant byggverkets egensvingeperioder. Disse egenskaper fremkommer som en funksjon av byggets karakteristiske stivhet og massefordeling uten å ta hensyn til ytre påvirkning.

En av de mest anvendte fremgangsmåtene for bestemmelse av jordskjelvlastpåvirkning er den såkalte responsspekter metoden, ref. standarden. Ved bruk av denne beregningsmetoden må konstruksjonens dynamiske egenskaper først etableres, for å deretter fastslå byggets endelig belastning ved bruk av den dimensjonerende jordskjelvspåvirkningen, også kjent som akselerasjonsspekteret på grunnivå. Standarden angir flere parametere som beskriver byggets jordskjelvstekniske forhold for etablering av det dimensjonerende akselerasjonsspekteret.

Dette er utgangspunktet for utviklingen av et regneark, som et hjelpemiddel for rådgiverens vurderinger. Regnearket beregner første egensvingeperioder og dimensjonerende jordskjelvslaster etter forenklede metoder iht. standarden. I tillegg inneholder regnearket en alternativ metode for utregning av første egensvingeperioder for regulære og skiveavstivede bygninger.

Regnearket er laget av Dr. techn. Olav Olsen AS. Publikasjonen er oppdatert i mars 2015 og består av en Excel-fil med bruker-eksempel. For tilgang til bruker-eksemplet: velg fanen «Referanser» og klikk på Brukereksemplet som kommer opp som en pdf-fil (13 sider).

Dette er et digitalt produkt