4417 - Anbefalte ytelser for rådgiver bygningsfysikk - Ytelsesveileder (digitalt produkt)

4417 – Anbefalte ytelser for rådgiver bygningsfysikk – Ytelsesveileder (digitalt produkt)

kr0.00 - eksklusiv mva.

Ytelsesveilederen skal bidra til å øke forståelsen for viktigheten av en særskilt bygningsfysisk prosjektering, hva som omfattes av faget og hvordan bygningsfysikere kan bidra i et prosjekt. Utgitt juni 2022.

Quantity

Ytelsesveilederen skal bidra til å øke forståelsen for viktigheten av en særskilt bygningsfysisk prosjektering, hva som omfattes av faget og hvordan bygningsfysiker kan bidra i et prosjekt. Den søker å gi oppdragsgivere og rådgivere et felles utgangspunkt.

Veilederen er ikke bindende for partene, men reflekterer konsensus mellom de største rådgiverforetakene i Norge om hva som er normale ytelser og fornuftige grensesnitt. Dermed ivaretar den oppdragsgivers og samfunnets interesser i byggesaker.

Dette er et digitalt produkt