4418 - Dagslys i bygninger

4418 – Dagslys i bygninger

kr500.00 - eksklusiv mva.

Veileder om dagslys i bygninger. Lansert januar 2020.

Quantity
Kategori:

Denne veilederen ble påbegynt i januar 2018 som følge av byggenæringens erfaringer med at kravene til dagslys i TEK ble behandlet ulikt i ulike byggeprosjekter. Ulik bruk av metode, forutsetninger og dokumentasjon ga forskjellige kvalitetsnivåer i de aktuelle prosjektene. Den ferdige veiledningen er delt opp i to deler. I del 1 er dagens regelverk behandlet, i tillegg til byggeprosessen, ansvarsforhold og generelle beregningsforutsetninger. Vårt alternative forslag til ytelser har blitt plassert i del 2. I forordet til del 2 og i innledningene til kapitlene i del 2 er tankegangen og begrunnelsen bak forslaget beskrevet utfyllende.

Arbeidsgruppen har bestått av:
Norconsult AS v/ Ingve Ulimoen (arbeidsgruppeleder)
Erichsen & Horgen AS v/ Line Karlsen
Multiconsult AS v/ Ruth Marie Bottheim
Norconsult AS v/ Hilde Drolsum Røkenes
WSP v/ Alexander Marini