4421-S - Tekniske føringsveier i større bygninger (digitalt produkt)

4421-S – Tekniske føringsveier i større bygninger (digitalt produkt)

kr1,000.00 - eksklusiv mva.

En veiledning i tidligplanlegging av tekniske installasjoner. Utgitt i februar 2005.

Quantity
Kategori:

En veiledning i tidligplanlegging av tekniske installasjoner.

RIF-fagutvalgene Elektroteknikk og VVS- og klimateknikk har tatt initiativ til å lage denne veilederen som et bidrag for å hindre at ting går galt og skape forståelse for at god tidligplanlegging er lønnsomt for alle parter – og spesielt byggherren. Ved å kombinere erfaringsverdier, datainnsamling fra undersøkelser, samt noe teoretisk utredning, er den ment å tjene som et praktisk hjelpemiddel særlig i tidlig planleggingsfase.

Veilederen utgis i samarbeid med Norges Praktiserende Arkitekter (NPA) for å understreke at arkitekten er en meget viktig part i tidligplanleggingen av tekniske installasjoner.

Dr. ing. Tore Wigenstad ved SINTEF har laget veilederen med utgangspunkt i sitt doktorgradsarbeide.

Februar 2005
ISBN 82-91510-74-1
Trykket utgave

Dette er et digitalt produkt