4580 - BruddlinjeVeileder

4580 – BruddlinjeVeileder

kr1,000.00 - eksklusiv mva.

Prosjektering og rådgivning innenfor konstruksjonsfaget blir i stadig større utstrekning basert på
elektroniske beregningsprogrammer. Det fører til redusert menneskelig forståelse, oversikt og kontroll
med prosjekteringsprosessen.

Bruddlinjer er en enkel og rask metode for dimensjonering av plater og bjelker og utføres gjerne med
håndberegninger og ved hjelp av regneark. Den har også den fordelen at den baserer seg på realistiske
bruddmønstre og bruddformer, med andre ord hva som skjer med konstruksjonen i den bruddgrensetilstanden
som blir prosjektert. Dette bidrar til bedre forståelse for konstruksjoners oppførsel,
spesielt sett opp mot resultater fra en numerisk beregning der utnyttelsen er stor.

Bruddlinjer kan benyttes til å få et godt inntrykk av nødvendige bjelke- og plate-dimensjoner på et
tidlig stadium av et prosjekt, til detaljprosjektering, kontrollberegninger og kvalitetssikring.
Sikkerhetsmarginene er direkte relatert til bruddfigurene gjennom materialfaktoren γm og lastfaktoren
γl. Verdiene for disse er gitt i standardene NS-EN 1990 – 1999 med NA. Veilederen er utgitt i april 2022.

Quantity

Veilederen er utgitt i april 2022.