6602-S - Prøvedrift og overtakelse av tekniske installasjoner (digitalt produkt)

6602-S – Prøvedrift og overtakelse av tekniske installasjoner (digitalt produkt)

kr500.00 - eksklusiv mva.

Overgangen mellom anleggsperioden og permanent drift har alltid vært vanskelig. I tillegg er det nå mye mer fokus på kontraktsforhold og håndhevelsen av kontraktene.

I 2004 kom NS8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt som erstattet NS3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygge- og anleggsarbeider.Heller ikke NS8405 tar spesielt hensyn til de tekniske installasjonene.
Funksjonaliteten for de tekniske installasjonene er jo ikke lett å fastsette uten til dels utstrakt prøving som må knyttes til overtakelsen av kontraktsarbeidet.

Fagutvalg Tekniske installasjoner har i samarbeid med RIFs juridiske rådgiver, Tore Frellumstad, utviklet denne veilederen for å gi praktiske råd om prøvetider og juridisk overtakelse.
Leveres som pdf-fil.

RIF-firmaer: 25 % rabatt.
Utgitt april 2007.

Dette er et digitalt produkt

Quantity
Kategorier: ,

Overgangen mellom anleggsperioden og permanent drift har alltid vært vanskelig. I tillegg er det nå mye mer fokus på kontraktsforhold og håndhevelsen av kontraktene.

I 2004 kom NS8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt som erstattet NS3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygge- og anleggsarbeider.Heller ikke NS8405 tar spesielt hensyn til de tekniske installasjonene.
Funksjonaliteten for de tekniske installasjonene er jo ikke lett å fastsette uten til dels utstrakt prøving som må knyttes til overtakelsen av kontraktsarbeidet.

Fagutvalg Tekniske installasjoner har i samarbeid med RIFs juridiske rådgiver, Tore Frellumstad, utviklet denne veilederen for å gi praktiske råd om prøvetider og juridisk overtakelse.
Leveres som pdf-fil.

RIF-firmaer: 25 % rabatt.

Dette er et digitalt produkt