8010-S - Prosjektledelse (digitalt produkt)

8010-S – Prosjektledelse (digitalt produkt)

kr0.00

Veilederen, som er gratis, ble revidert i januar 2018, og kan lastes ned ved å trykke her.

RIFs ekspertgruppe Prosjektadministrasjon har utviklet veiledere for både prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Denne veilederen gjelder prosjektledelse og er primært ment for landbaserte bygge- og anleggsprosjekter. Veilederen gjelder normale engasjementskontrakter mellom prosjektlederfirma og oppdragsgiver, men ikke ved innleie av personell til oppdragsgivers organisasjon.

Denne veilederen gir en oversikt over prosjektlederens viktigste arbeidsoppgaver i bygge- og anleggsprosjekter, men er ikke en fullstendig beskrivelse av ytelser knyttet til en prosjektleders arbeid. Prosjektlederens arbeidsoppgaver må i hvert enkelt tilfelle tilpasses oppdragsgiverens behov og organisasjon. Veilederen gir også retningslinjer for utarbeidelse av forespørsler, tilbud, evaluering og avtaleforhold knyttet til en oppdragsgivers engasjement av prosjektleder. Oppdatert i januar 2018

Dette er et digitalt produkt

Quantity

Veilederen, som er gratis, ble revidert i januar 2018.

RIFs ekspertgruppe Prosjektadministrasjon har utviklet veiledere for både prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Denne veilederen gjelder prosjektledelse og er primært ment for landbaserte bygge- og anleggsprosjekter. Veilederen gjelder normale engasjementskontrakter mellom prosjektlederfirma og oppdragsgiver, men ikke ved innleie av personell til oppdragsgivers organisasjon.

Denne veilederen gir en oversikt over prosjektlederens viktigste arbeidsoppgaver i bygge- og anleggsprosjekter, men er ikke en fullstendig beskrivelse av ytelser knyttet til en prosjektleders arbeid. Prosjektlederens arbeidsoppgaver må i hvert enkelt tilfelle tilpasses oppdragsgiverens behov og organisasjon. Veilederen gir også retningslinjer for utarbeidelse av forespørsler, tilbud, evaluering og avtaleforhold knyttet til en oppdragsgivers engasjement av prosjektleder. Oppdatert i januar 2018

Dette er et digitalt produkt