8040 - Veileder Alunskifer (digitalt produkt)

8040 – Veileder Alunskifer (digitalt produkt)

kr1,000.00 - eksklusiv mva.

Veilederens formål er å gi en praktisk tilnærming til løsninger for håndtering av leirskifere med et
potensiale for å utvikle et akselerert forvitringsmiljø. Når slike bergarter ligger naturlig i naturen,
utgjør de sjelden en miljøbelastning. Det er når det utføres tiltak at de kan komme i kategorien
«grunn som danner syre i kontakt med fuktighet, vann og oksygen. Hva som medfører dette blir
belyst i veilederen. Det vil bli vist eksempler på gode og dårlige løsninger. Miljøhensyn ivaretas
først og fremst gjennom prosjektering av riktig løsninger. Dette krever tverrfaglig forståelse.
Videre er det flere forhold som krever en avklaring i håndtering av slike leirskifere. Først og fremst
må det legges en forståelse av de ulike leirskiferes egenskaper til grunn for hvordan masser av
slike bergarter skal håndteres etter lovverket. Oppdatert versjon desember 2019. Forfatter er Erik Endre.

Quantity

Forfatter er Erik Endre. Alunskifer. Skifer. Veileder