9805 MMI - Modell Modenhets Indeks (digitalt produkt)

9805 MMI – Modell Modenhets Indeks (digitalt produkt)

kr0.00 - eksklusiv mva.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har i samarbeid med Arkitektbedriftene og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) utarbeidet og publisert en Modell Modenhets Indeks – MMI. MMI, eller Modell Modenhets Indeks (eng. Model Maturity Index), beskriver modningsgraden av objektene i BIM-modeller ved bruk av omforente tallkoder. Både med tanke på geometri og informasjonsinnhold.

Dokumentet har det uttalte målet å beskrive et standardisert språk som kommuniserer ferdiggraden av prosjektene i en bygningsinformasjonsmodell (BIM) på en lettfattelig og entydig måte, i den hensikt at det kan danne grunnlag for å etablere interne rutiner og felles terminologi i egne prosjekt.

Quantity

Dette er et digitalt produkt