999004 - Prosjektering for ombruk og gjenvinning (digitalt produkt)

999004 – Prosjektering for ombruk og gjenvinning (digitalt produkt)

kr500.00 - eksklusiv mva.

Ved å prosjektere og bygge løsninger som øker bygningers og materialers ombruks- og gjenvinningspotensial, vil en oppnå reduksjon av avfallsmengder og miljøbelastninger fra byggenæringen

Quantity
Kategori:

Ved å prosjektere og bygge løsninger som øker bygningers og materialers ombruks- og gjenvinningspotensial, vil en oppnå reduksjon av avfallsmengder og miljøbelastninger fra byggenæringen.
Veilederen bygger på liknende internasjonale rapporter samt norske erfaringer og litteratur.

Veilederen er laget i fire hoveddeler:

Del I Basis; tar for seg grunnleggende aspekter som økologiske og økonomiske aspekter samt rammebetingelser for dagens praksis for avfallshåndtering.
Del II Nøkkelprinsipper; her beskrives prinsipper og egenskaper for endringsdyktige bygg og for konstruksjoner og materialer som kan demonteres og gjenvinnes.
Del III Arbeidsmetodikk; presenterer strategiske vurderinger og valg som bør inngå i planleggingsfasen samt til dokumentasjon for bygget og prosjektet.
Del IV Eksempler; viser konkrete eksempler på gjennomføring av de ulike nøkkelprinsippene

Utgitt mars 2008.

Dette er et digitalt produkt