MMI-veilederen 2.0

MMI-veilederen 2.0

kr0.00

MMI-veilederen er utarbeidet i et samarbeid med representanter fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge (AIN) og Statens vegvesen, Nye veier, Bane NOR og Statsbygg.

Veilederen har beskriver et standardisert språk som kommuniserer ferdiggraden av prosjektene i en bygningsinformasjonsmodell (BIM) på en lettfattelig og entydig måte, med -hensikt å ha et grunnlag for å etablere interne rutiner og felles terminologi i egne prosjekt.

Quantity
Kategorier: ,

MMI, eller Modell Modenhets Indeks (eng. Model Maturity Index), beskriver modningsgraden av
objektene i byggverksmodeller gjennom bruk av omforente tallkoder. MMI er først og fremst en metodikk
for kommunikasjon og styringsprosesser i byggverkets prosjektfase og driftsfase.