RIF Veileder Brannteknikk (Digitalt produkt)

RIF Veileder Brannteknikk (Digitalt produkt)

kr0.00 - eksklusiv mva.

Ekspertgruppe Brannsikkerhet har i samråd med ekspertgrupper for Bygge- og anleggsteknikk, Elektroteknikk, VVS- og klimateknikk og Prosjektadministrasjon utarbeidet en veileder for håndtering av grensesnittene knyttet til planlegging av brannsikkerhet, som beskriver mulige ytelser fra brannteknisk rådgiver.
Hovedformålet med veilederen er å gi oversikt over ansvarsforhold i forhold til brannsikkerhet mellom de prosjekterende aktørene og definere grensesnitt mellom de samme aktørene.
Delen som omhandler ytelser fra brannrådgiver er ment å:
– definere brannrådgiverens arena
– gi veiledning til bestiller av branntekniske rådgivertjenester.
– redusere konflikter som følge av klarere ytelsesavtaler
– skille mellom normale ytelser og anbefalte tilleggsytelser

Revisjon desember 2022 av denne veiledningen er en tydeliggjøring av ansvarsforhold rundt spesiell risiko i bygninger, samt tydeliggjøring av behov for fraviksdokumentasjon i tidligfase.

Quantity
Kategori: