RIF-veileder om rådgiverytelser HMS/SHA

RIF-veileder om rådgiverytelser HMS/SHA

kr0.00

Hovedformålene med RIFs ytelsesveiledere er å:
• være en bransjenorm for normale- og tilleggsytelser i ulike faser og entrepriseformer
• angi grensesnitt mellom de ulike prosjektaktørene inkludert oppdragsgiver
• redusere konflikter som følge av klarere ytelsesavtaler i prosjektene
• gi økt forutsigbarhet for alle parter
• redusere totalkostnader i byggeprosjektet

Quantity

medium wp-image-3215587″ />