Termisk Inneklima - Bransjeveileder (Digitalt produkt)

Termisk Inneklima – Bransjeveileder (Digitalt produkt)

kr0.00

Formålet med denne veilederen er å sette fokus på termisk inneklima og gi veiledning til hvordan man bør prosjektere et bygg for å sikre et godt termisk inneklima på en energieffektiv måte. I tillegg har veilederen som formål å omforene til felles tolkning av forskriftskrav og anbefalinger, og å veilede til riktige forutsetninger og metode til vurderinger av termisk inneklima. Utgitt første gang i november 2021

Quantity

I den industrialiserte delen av verden tilbringer vi i snitt ca. 90 % av tiden innendørs. Et sunt og godt inneklima er derfor et viktig premiss for helse og trivsel i befolkningen.
Oppnåelse av et godt og sunt inneklima er hovedårsaken til at bygg bruker energi. De siste årene har det imidlertid vært et til tider ensidig fokus på energieffektivitet, som i flere tilfeller har gått på bekostning av inneklimaet. Ved mangel på komfort vil brukerne ofte agere og gjøre tiltak for å bedre komforten, tiltak som gjerne medfører høyere energibruk.
Formålet med denne veilederen er å sette fokus på termisk inneklima og gi veiledning til hvordan man bør prosjektere et bygg for å sikre et godt termisk inneklima på en energieffektiv måte. I tillegg har veilederen som formål å omforene til felles tolkning av forskriftskrav og anbefalinger, og å veilede til riktige forutsetninger og metode til vurderinger av termisk inneklima.
Arbeidet med veilederen er gjennomført i perioden august 2018 til 2021. Arbeidet har mottatt økonomisk støtte fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) og Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) i 2018 og 2019. Veilederen er gratis og utgitt første gang i november 2021.