Presse Prosjekteringslederen Richard vant kåringen Årets Unge Rådgiver
prosjekteringslederen-richard-vant-karingen-arets-unge-radgiver

Multiconsults prosjekteringsleder, Richard Opsahl Resvoll (34) ble kåret til Årets Unge Rådgiver av Rådgivende Ingeniørers Forening under årets Høstwebinar.

Juryen hadde i år en særs vanskelig jobb med tre eksepsjonelt sterke finalister, men Richards rolle som inspirerende prosjekteringsleder, -gruppeleder og entrepriseansvarlig på svært synlige og offentlige prosjekter som Deichman, Vikingtidsmuseet og Campus Ås sikret ham seieren over de to andre finalistene; klima- og miljørådgiveren Mie Fuglseth fra Asplan Viak og spesialisten på BIM og Augmented Reality Anders Høie fra Trimble.

I begrunnelsen fra juryen står det: «Richard Opsahl Resvoll er kjent for å ta i bruk nye og utradisjonelle metodikker for prosjektutvikling og gjennomføring. Han er en åpen, tydelig og uredd leder, som fokuserer på arbeidsoppgaver, prosesser og sluttresultat. Juryen verdsetter spesielt Richards kreativitet og fokus på kompetanseutvikling og bruk av organisasjonspsykologi i utførelsen av rollens om prosjekteringsleder for mange store offentlige prosjekter. Hans største styrker som leder er hans modige tilnærming til oppgavene, hans helhetsforståelse og lederegenskaper.»

Det er medlemsbedriftene til RIF som selv nominerer kandidatene, basert på utvalgte kriterier. Blant annet bør kandidatene være en spydspiss innen sitt fagområde, være nysgjerrig og nyskapende, bidra til å løfte faget og evne å bruke oppdrag til å videreutvikle selskapet og prosjektdeltakerne. I tillegg må kandidatene vise evne til praktisk og kommersiell anvendelse av kunnskapen sin og være en god lagbygger. Det kan nomineres i to kategorier, fagspesialist eller prosjekteringsleder. Juryen velger de beste finalistene basert på nominasjonene.

Årets Unge Rådgiver 2021 vitner om dyktige talenter over hele landet og med god spredning i alder, kjønn og kompetanse. Juryen mener det var et imponerende høyt nivå på årets nominasjoner.

– At Richard Opsahl Resvoll vant Årets Unge Rådgiver betyr at han er Norges mest talentfulle rådgiver. Vi gratulerer både ham og de to andre flinke finalistene; Mie og Anders med hederlig omtale fra juryen. Dette er tre rådgivere som kommer til å sette store spor etter seg i den norske BAE-næringen, sier Liv Kari Skudal Hansteen, som er adm. direktør i RIF.

Juryen har i år bestått av Ari Soilammi (RIF), Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg), Nina Svendsen (RIFs Hovedstyre og Prosjektutvikling Midt-Norge AS), Arve Brekkhus (Byggeindustrien), Agnes Öster Haagensen (URIF og Rambøll), Trond Cornelius Brekke (RIF) og fjorårets vinner Krzysztof Wojslaw (Sweco).

Richard Opsahl Resvoll

Richard Opsahl Resvoll (34) er prosjekteringsleder i Multiconsult. Han er kjent for å ta i bruk nye og utradisjonelle metodikker for prosjektutvikling og gjennomføring. Et godt eksempel er hans bidrag til utvikling av et nytt konsept for midlertidig svømmeanlegg på Økern. Han er en åpen, tydelig og uredd leder, med fokus på arbeidsoppgaver, prosesser og sluttresultat. Han har vært prosjekteringsgruppekoordinator for alle Multiconsults fag på nye Deichman hovedbibliotek, prosjekteringsleder for flere bygg og entrepriseansvarlig for to av VVS-entreprisene på Campus Ås prosjektet. Han har vært oppdragsleder på Bjørvika skole og nå sist har han ledet oppdraget Nytt Vikingtidsmuseet som oppdragsleder gjennom en krevende fase med kvalitetssikring av gjennomførbarhet og kostnadskalkyle som forberedelse til en samspillsentreprise. I tillegg til å lede oppdrag er Richard nestleder i Multiconsults seksjon prosjekteringsledelse på Skøyen i Oslo, og han har siden 2020 også ledet et av de største kompetansenettverkene i Multiconsult.

Foto: Multiconsult