Hva skjer hos RIF Digitalprosjekt-støtte fra Innovasjon Norge?
prosjekttilskudd-fra-innovasjon-norge

Foto: Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har fått tilført betydelige ekstra tilskudds- og lånerammer gjennom de i krisepakkene som regjeringen har besluttet i forbindelse med koronapandemien. Midlene skal gå til utviklingsprosjekter i innovative oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og vekstbedrifter i hele landet. Med disse bevilgningene får Innovasjon Norge anledning til å gi et sterkere bidrag, med virkemidler som supplerer andre allerede eksisterende tiltak.

Dette skriver Innovasjon Norge selv om muligheten for prosjektstøtte:

«Har du et digitalt prosjekt som vil øke bedriftens konkurransekraft? En digital løsning som kan skape nye produkter og tjenester?  Eller har bedriften din behov for å effektivisere? Vi kan være med på innovative digitale prosjekter og har finansiering, kompetanse og nettverk som hjelper deg dit du vil.  

Norge trenger bedrifter som utvikler og satser på ny teknologi, og øker kompetansen på digitalisering for å utnytte mulighetene fullt ut. Bedriftenes evne til å bruke avansert teknologi er avgjørende for å løse samfunnsutfordringer, og for bedriftenes produktivitet, konkurransekraft og eksportmuligheter. 

Nå søker vi digitale prosjekter og løsninger som griper inn i bedriftenes forretningsmodeller og gir varig omstilling. Målet er å øke verdiskapingen og styrke norske bedrifters konkurranseevne.»

Trykk her for mer informasjon om Innovasjon Norges prosjektstøtteordning.