Rådgiverytelser

RIF erfarer at rådgivere blir engasjert på svært ulikt vis. Prosjektmål, forventede ytelser og roller er ofte uklart angitt fra oppdragsgivers og myndighetenes side. Det blir opp til rådgiveren å definere dette selv, med varierende resultat. Dette bidrar til at man konkurrerer på ulike vilkår når det gjelder rammene for oppdraget, og får unødige diskusjoner i ettertid om dokumentasjonsomfang og kostnader.

RIFs ytelsesbeskrivelser skal bidra til å øke forståelsen for betydningen av spesifikke fagfelt, hva faget omfatter og hvordan rådgivende ingeniører innen faget kan bidra i et prosjekt. Hensikten er altså å gi oppdragsgivere og rådgivere et felles utgangspunkt. Veilederen er ikke bindene for partene. Den reflekterer konsensus mellom de største rådgiverforetakene i Norge om hva som er normale ytelser og fornuftige grensesnitt. Dermed ivaretar den oppdragsgivers og samfunnets interesser i byggesaker. Publikasjonene på denne siden er gratis (unntak for NS3418) og kan brukes fritt, legges ut på egne intranettsider, etc.

En rådgivende ingeniør er en ingeniør som driver rådgivende virksomhet. Rådgivende ingeniørfag deles normalt inn følgende fagområder og forkortelser. For noen av disse fagområdene har RIFs ekspertgrupper utarbeidet egne ytelsesveiledere (se lenke under det enkelte fagområde).

 • RIA/RIAku (Rådgivende ingeniør akustikk) – Ytelsesveileder
 • RIB (Rådgivende ingeniør bygg- og anleggsteknikk/konstruksjonsteknikk) –Ytelsesveileder
 • RIBr (Rådgivende Ingeniør Brannsikkerhet) – Ytelsesveileder
 • RIByfy (Rådgivende Ingeniør Bygningsfysikk) – Ytelsesveileder
 • RIE (Rådgivende Ingeniør Elektroteknikk) – Ytelsesveileder
  • RIEn (Rådgivende Ingeniør Energi)
 • RIG (Rådgivende Ingeniør Geoteknikk)
 • RIMiljøgeo (Rådgivende Ingeniør Miljøgeologi)
 • RIM (Rådgivende Ingeniør Miljø) – Ytelsesveileder
 • RIS (Rådgivende Ingeniør Sikkerhet/Security)
 • RISHA (Rådgivende Ingeniør Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) – Ytelsesveileder
 • RIV (Rådgivende ingeniør Varme-, Ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS)) – Ytelsesveileder
 • RIVA (Rådgivende Ingeniør Vann, avløp og overvann)

NS3418 – Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgiveroppdrag