Presse Rådgivende Ingeniørers Forening etablerer nytt kvalitetsnettverk
radgivende-ingeniorers-forening-etablerer-nytt-kvalitetsnettverk

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har opprettet et nytt kvalitetsnettverk.

I et Microsoft Teams møte denne uken ble RIFs kvalitetsnettverk formelt etablert. Mandatet til nettverket er under utforming men er tenkt nokså bredt mot utvikling av beste praksis og påvirkning av rammebetingelser innen kvalitetssystemer, kvalitetssikring og kvalitetskrav i regelverk, herunder plan- og bygningsloven og annet lovverk. Et eksempel på endrede rammebetingelser er at flere og flere oppdragsgivere nå forventer sertifiseringer ift kvalitetsstandarder og miljøstandarder.

Det første prosjektet i nettverket er å bidra til RIFs høringssvar til byggkvalitetutvalgets rapport «Forsvarlig byggkvalitet». Rapporten foreslår store endringer i kvalifikasjonskravene i plan- og bygningsloven, noe som vil medføre vesentlige endringer av rådgiverbransjens og byggenæringens rammebetingelser dersom dette blir gjennomført som foreslått.

RIFs nettverksgruppe for Kvalitet. Foto: RIF

– Medlemmene av nettverket består i dag av Norconsult, Multiconsult, Sweco, Rambøll, COWI og Asplan Viak, men alle RIF- firmaer som er interessert, er velkommen – ta gjerne kontakt, sier Ari Soilammi som er RIFs utviklingssjef.

– I utgangspunktet er det «kvalitetssjef» i firmaet (i Norge) som bør være med i kvalitetsnettverket – men gjerne også andre hos medlemsbedriftene som har et overordnet ansvar for oppfølgning av systemer og kvalitetskrav i regelverk og standarder. RIF har en rekke ulike nettverk og ekspertgrupper innenfor fag og markeder, og et felles kvalitetsnettverk vil være et nyttig supplement for RIF og for våre medlemsbedrifter, avslutter Soilammi.