Hva skjer hos RIF, Presse Rådgiverbransjens kompetanse er viktig for å møte fremtidens bærekraftutfordringer.
radgiverbransjens-kompetanse-er-viktig-for-a-mote-fremtidens-baerekraftutfordringer

Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult og styreleder i RIF, mener næringslivet for alvor har begynt å ta inn over seg at bærekraft er lønnsomt. Hun mener rådgiverne spiller en viktig rolle når det kommer til å øke kunders kunnskap og bevissthet om bærekraft.

Se informasjon om programmet for høstkonferansen 27. oktober og påmelding her.

Under RIFs høstkonferanse 27. oktober snakker hun om hvilke dilemmaer Norge står overfor knyttet til utfordringene i Europa og verden, og hvordan rådgiverbransjen spiller en viktig rolle i å sikre langsiktig verdiskapning for investorer og samfunnet.

– Vår bransje skal være en del av løsningen når det gjelder utfordringene klimaendringer medfører. Vi ser en positiv utvikling ved at stadig flere kundene etterspør bærekraftige løsninger. Vi har samtidig et ansvar for å hjelpe kundene våre til å velge riktige løsninger og vise at bærekraftige løsninger gir ekstra verdi. Her kan vi bidra i verdiskapningen gjennom god og helhetlig prosessledelse, bruk av teknologi, spisskompetanse og prosesser der kompetansen hos alle aktører benyttes. Innovasjon og behovsavklaring tidlig er en suksessfaktor for god verdiskaping, sier Bergly,

Bærekraft er nedfelt både i Multiconsults visjon og selskapets samfunnsmandat. Bærekraft har lenge vært en integrert del av oppdragene selskapet utfører.

– Vi vil levere på bærekraft muliggjort gjennom vår drift, vår egen virksomhet og gjennom vårt samfunnsansvar. Vårt største bidrag innen bærekraft og det grønne skiftet vil realiseres gjennom våre oppdrag, sier Bergly.

Bergly mener rådgiverbransjen har et ansvar for å sette ambisiøse mål, ikke bare på vegne av seg selv, men også ved å vise kunder at bransjen ønsker ambisiøse krav.

– Vi har satt ambisiøse bærekraftmål for Multiconsult. Målene krever at vi hele tiden holder oss oppdatert på kunnskapsfronten og tilbyr rådgiving og prosjektering av høy faglig kvalitet. Dette preger måten vi samarbeider med kundene våre på og måten vi løser oppdragene på. Dette fører til reelle resultater, både for kundene og for samfunnet, avslutter Bergly.