Kompetanse, Kurs og arrangement Rådgiverkontraktene (NS 8401 og NS 8402) 10. – 11. september
radgiverkontraktene-ns-8401-og-ns-8402-10-11-september-2024

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid.

Rådgivingskontraktene går igjennom:

 • sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper
 • valg av kontraktsmodell – totalrådgivning
 • delte kontrakter eller gruppekontrakt
 • valg av honorartype – fastpris eller timehonorert oppdrag
 • budsjett- eller takpris
 • reglene om betaling og tilbakehold av honorar
 • inngåelse av kontraktene – direktekontrahering eller etter konkurranse
 • tolking av kontrakten – hvilket arbeid er en del av oppdraget?
 • endringsreglene
 • frister og sanksjoner ved forsinkelse
 • rådgivningsfeil og erstatningsansvar
 • forsikringsdekning

Vi ber at deltakerne ta med standardene NS 8401 og NS 8402 til kurset.

PRIS: Medlem NITO, Tekna, RIF og NBEF kr 12 100, andre kr 13 200. Bevertning og materiell er inkl.

STED: Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo

PÅMELDINGSFRIST: 13. august 2024

ARRANGØR: NITO, Norges bygg- og eiendomsforening, Tekna og RIF

MÅLGRUPPE: Prosjekteiere og byggherrer, entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører, prosjektledere, byggeledere og rådgivere innenfor bygg- og anleggssektoren.

Påmelding skjer hos Quality Norway