Presse Rådgiverne øker andelen kvinnelige ledere
radgiverne-oker-andelen-kvinnelige-ledere

Nye tall fra Rådgivende Ingeniørers Forening viser at andelen kvinnelige ledere i medlemsfirmaene har økt fra 29 til 31 prosent de siste tre årene. I tillegg er det kvinnelige toppledere i halvparten av de største RIF-firmaene.

I BAE- næringen er kvinneandelen på 8-9 prosent totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden. Rådgivende Ingeniørers Forening har kartlagt andelen kvinnelige ledere de siste årene. – Det er viktig at RIF-bransjen har et mangfold og en kjønnsbalanse som speiler resten av samfunnet. Dette for å bedre forstå behov og finne riktige løsninger for byer og steder som våre medlemsbedrifter former og utvikler. Dessuten registrerer vi også andre positive effekter av god kjønnsbalanse blant annet knyttet til rekruttering, trivsel og inntjening. Det at andelen kvinnelige ledere har økt med 7 prosent siden 2019 til 31 prosent, viser at RIF- bedriftene har jobbet målrettet med kjønnsbalanse og tar sitt samfunnsansvar på største alvor. Vi ser også at det blir stadig flere kvinner blant de nyansatte. Det er en gledelig utvikling som vi både håper og forventer vil fortsette, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening.

Asplan Viak, som har den høyeste andelen kvinnelige ledere blant de største rådgiverfirmaene, jobber målrettet for å øke mangfoldet og kjønnsbalansen i selskapet. – Dette arbeidet gjøres både gjennom kulturen vår, gjennom det holdningsskapende arbeidet og gjennom rekrutteringsprosessene våre. De siste tre årene har vi hatt en stabil, positiv utvikling i kjønnsbalansen, så vi ser at arbeidet gir gode resultater. Med 42 prosent kvinnelige ledere ligger vi godt an i forhold til mange andre store selskap, og vi jobber videre med å sikre god representativitet og mangfold på alle nivåer og i flere viktige funksjoner. En av utfordringene vi imidlertid møter er at det er få kvinnelige studenter innen enkelte fagområder i rådgiverbransjen, sier Elisabeth Heggelund Tørstad som er adm. direktør i Asplan Viak.

Både Sweco, Multiconsult og Asplan Viak har kvinnelige toppledere. – Vi har en viktig rolle i å forme samfunnet rundt oss – og som selskap skal Asplan Viak speile mangfoldet i samfunnet. Ulike perspektiver og synspunkter bidrar til større kreativitet og innovasjon og øker sannsynligheten for at vi tar gode beslutninger. Arbeidet med mangfold på arbeidsplassen er en viktig del av vår triple bunnlinje, det vil si at vi måler oss helt konkret på både den økonomiske, miljømessige og sosiale påvirkningen vi som selskap har på samfunnet. Mangfoldet i bedriften hjelper oss også med å tiltrekke oss de beste kandidatene, sier Heggelund Tørstad i en avsluttende kommentar.