Presse Rådgiverne workshoppet for disrupsjon
radgiverne-workshoppet-for-disrupsjon

Hyper-adapsjon, connected prosumer, disrupsjonslab og two-pizza tiger team er begreper som begynner å svirre rundt i rådgiverbransjen for tiden. Rådgivende Ingeniørers Forening samlet noen av de skarpeste hodene i bransjen for å utfordre seg selv på hvordan bransjen skal håndtere utfordringene og mulighetene som disrupsjon og ny teknologi stiller.

I tidenes største workshop med nærmere 30 rådgivere og eksterne bidragsytere lot rådgiverne seg skremme og inspirere etter temaet: «Hvordan skal vi disrupte rådgiverbransjen – Før Google gjør det?»

– Disruptiv teknologi vil bli et tema som utfordrer rådgiverne og bransjen vår på en eksistensiell måte. Det er derfor viktig å samle noen av de smarteste hodene blant våre medlemsfirmaer til å tenke rundt hvordan vår bransje skal forholde seg til dette på en pro-aktiv måte. I ettertid vil de som deltok på workshopen utfordre sine egne selskaper på problemstillingen, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF.

Blant de eksterne foredragsholderne var Eirik Norman Hansen (Itch), Gry Nordhus (Siemens Norge), Jørn Haukøy (Gerilja), Pankaj Goyal (Schneider), Eirik Andreassen (Digital Norway) og Bjarne Johnson (Attensi).

– I dag fikk vi presentert noen svært spennende eksempler på hvordan verdens største selskaper endrer forretningsmodell fordi deres eksisterende marked og kundens forventninger og behov er i dramatisk endring. Det var svært interessant å høre hvordan de leter etter og griper muligheter i nye markeder med nye tjenester og produkter som ikke var mulig å tenke seg til for få år siden. Her er det et stort mulighetsrom som vi som bransje må gripe for å være en sentral og premissgivende aktør i bygg- og anleggsbransjen også i fremtiden, sier Roar Smelhus som er medlem av RIFs ekspertgruppe Fag og Innovasjon som arrangerte workshopen.

RIF hadde også illustratør Ståle Gerhardsen tilstede for å visualisere workshopen. Hans ferdige verk sees her: