Kompetanse Rådgivningskontraktene – NS 8401 og NS 8402 16. – 17. januar
radgivningskontraktene-ns-8401-og-ns-8402-16-17-januar

Rådgivingskontraktene går igjennom

 • sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper
 • valg av kontraktsmodell – totalrådgivning
 • delte kontrakter eller gruppekontrakt
 • valg av honorartype – fastpris eller timehonorert oppdrag
  budsjett- eller takpris
 • reglene om betaling og tilbakehold av honorar
 • inngåelse av kontraktene – direktekontrahering eller etter konkurranse
 • tolking av kontrakten – hvilket arbeid er en del av oppdraget?
 • endringsreglene
 • frister og sanksjoner ved forsinkelse
 • rådgivningsfeil og erstatningsansvar
 • forsikringsdekning

Det anbefales at deltakerne har tilgang til standardene NS 8401 og NS 8402, hvis mulig.

DATO 

16. – 17. januar 2024

TIDSPUNKT

Se kursinformasjon for detaljer

PRIS

Medlem NITO, Tekna, RIF og NBEF kr 12 100, andre kr 13 200. Bevertning og materiell er inkl.

STED

Ingeniørenes Hus AS, Oslo