Presse Rapporten «State of the Nation – Norges tilstand 2021» lanseres 28. april.

Seks år etter forrige kartlegging har RIFs eksperter igjen kartlagt tilstanden på den offentlige bygningsmassen og infrastrukturen. 

Rapporten State of the Nation – Norges tilstand 2021 presenteres i et webinar 28. april kl. 09.00. State of the Nation ble første gang utgitt i 2010, og deretter i 2015. Nå legges det fram en oppdatert gjennomgang av status, vedlikeholds- og oppgraderingsbehov for vei, sykehus, skoler, jernbane og vannledningsnett med mer.

– Den offentlige bygningsmassen og infrastrukturen utgjør en felles formue som vi alle eier en del av. RIF har derfor sett det som en viktig samfunnsoppgave å kartlegge verdiene og behovene. God kunnskap er avgjørende for å kunne forvalte disse verdiene riktig, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

State of the Nation er den mest omfattende kartleggingen av sitt slag som gjennomføres her til lands. Arbeidet er utført av rådgivende ingeniører, og kvalitetssikret av uavhengige fageksperter fra NTNU, NMBU og TØI.

Politisk debatt

På lanseringswebinaret onsdag 28. april vil administrerende direktør i RIF,

Liv Kari Skudal Hansteen, presentere hovedfunnene fra rapporten. Deretter blir det paneldebatt med stortingspolitikerne Helge Orten (H), Geir Pollestad (Sp), Kirsti Leirtrø (Ap) og Helge André Njåstad (FrP).

Hele byggenæringen representert

Etter debatten vil sentrale bransjeaktører fra hele verdikjeden i byggenæringen kommentere hovedfunnene i rapporten og utviklingstrekk. Harald Nikolaisen (Statsbygg), Amund Tøftum (AF-Gruppen), Julie Brodtkorb (MEF), Jon Sandnes (BNL) og topplederne fra de rådgivende ingeniørfirmaene vil alle komme med sine synspunkter.

Webinaret er åpent for alle.