Hva skjer hos RIF Regionale arbeidsmøter for bruk av beste praksis – 5. september

Den 5. september arrangerer Bygg21 det første av sju regionale arbeidsmøter for bruk av Besta praksis for gode bygg og lønnsomme byggeprosesser på Hamar. Møtene er skreddersydd for virksomhetsledere og prosjektledere, og er en glimrende anledning til å få en praktisk innføring i Bygg21s råd og løsninger som mer enn 100 av bygge- og eiendomsbransjens fremste aktører har bidratt til å samlet i Bygg21s veiledere. Disse finner på www.bygg21.no.

Program for arbeidsmøtet på Hamar 5. september

På møtet på Hamar vil deltakerne få møte Jon-Olav Sigvartsen – JOS Bygg AS, Per Stubberud Lieng, Gausdal Landhandleri og Ola Øyen, Silvinova med flere, som deler sine erfaringer på ulike områder som har bidratt til vesentlig bedre effektivitet og lønnsomhet.

De vil sammen med Arne Malonæs fra Bygg21 ta deltakerne gjennom følgende temaer med praktiske eksempler:

  • Byggesak, plan- og reguleringsarbeid – effektivitet, tillit og samarbeid
  • Kvalitet og bærekraft – 10 kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder
  • Kompetanse – flinke folk til på riktig plass til rett tid
  • Samhandling – etablering og utvikling av gode prosjektteam
  • Industrialisering av byggeprosessen – flyt, organisering og bruk av BIM
  • Innkjøp og levering – bruk av digitale hjelpemidler

Etterpå er det avsatt tid til gruppevise arbeidsøkter med fordypning og erfaringsutveksling om utfordringer og muligheter med utvalgte temaer. Møtene avsluttes med en felles oppsummering og introduksjon av Bygs21s nye verktøy www.byggelig.no, som gjør det enkelt å bruke det du har behov for av råd og løsninger. Det blir også muligheter for alle til å koble seg på den landsdekkende kampanjen www.Bygg21signaturen.no. Begge disse nettstedene vil bli lansert i løpet av august.

De øvrige regionale arbeidsmøtene finner du på Bygg21s kalender.