Blog RIF-bedriftene er mer populære enn noensinne

Nylig hadde jeg gleden av å holde et innlegg på Gardermoen om fremtidens ingeniører der blant annet høyskolene, NTNU og kunnskapsdepartementet var tilstede. I pausen kom en studieleder fra Høgskolen i Sogn- og Fjordane bort til meg. Hun fortalte begeistret at hennes 1. års studenter hadde kontaktet Sweco i Førde for å lære mer om miljø og bærekraft. De hadde hørt om Sweco og lest om selskapet på nettet, men ville gjerne vite mer om hva som lå bak ordene og ambisjonene om å forbedre samfunnet i en bærekraftig retning.

Swecos lokalkontor i Førde stilte villig opp med sine rådgivere og etter at studentene hadde tilbrakt tid med dem, kom de oppglødde tilbake til studieveilederen. De fortalte at ordene virkelig ga mening og at de nå forstod mer en noen gang viktigheten av å utdanne seg til å bli ingeniør fordi deres kompetanse utgjorde en forskjell. Hun fortalte at aldri hadde hun sett så motiverte studenter som bare gledet seg til å fordype seg og fullføre studiet. Hun kunne ikke fått fullrost Sweco nok og det gjorde meg umåtelig stolt på vegne av rådgiverbransjen.

Det er derfor ikke tilfeldig at Sweco er den 3. mest populære arbeidsplassen for norske ingeniørstudenter som dagens Universum undersøkelse viser. Hakk i hæl kommer Rambøll på 4. plass, deretter følger Multiconsult på 6. plass, Norconsult på 10. plass, Cowi på 25. plass og Asplan Viak på 30. plass. Dette er imponerende resultater og viser med all tydelighet at rådgiverbransjen er en attraktiv og spennende arbeidsplass. Det er en tøff kamp om de beste ingeniørstudentene, men mange RIF – firmaer har arbeidet målrettet mot studentene for å gi dem innsikt i alle de meningsfylte og faglige utfordrende oppgavene som venter dem. Den store Rose- undersøkelsen viser at de unge er opptatt av jobb som gir mening og dette gir rådgiverbransjen. Som også State of the Nation med all tydelighet viser, har samfunnet mange uløste oppgaver i forhold til miljø, klima, energi , vann- og avløp og samferdsel. I rådgiverbransjen får en være med på å finne morgendagens løsning på disse utfordringene.

Kan en ønske seg noe mer?

Liv Kari