Presse RIF ber NTNU endre sin prispolitikk
rif-ber-ntnu-endre-sin-prispolitikk

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er bekymret for NTNUs og mer spesifikt IV- fakultetets prispolitikk. I et brev til NTNU ber foreningen om at det de opplever som kraftige prisendringer reverseres og i stedet tilpasses andre undervisningssteder.

– Vi er bekymret for konsekvensene av den nye prispolitikken til IV- fakultetet ved NTNU. Til nå har fakultetet vært en av rådgiverbransjens viktigste rekrutteringsbase og også vært et helt sentralt fakultet for videreutdanning og nærings Ph. D., sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF.

– Vi registrerer bl.a. at et påbegynt masterløp på IV-fakultetet som startet i 2019 nå er blitt dobbelt så dyrt som forespeilet. Ny prispolitikk rammer også nærings- Ph.D. ved fakultetet. Bare indirekte kostnader som kontorleie og veiledningstimer er nå blitt skyhøye i forhold til hva andre universiteter krever, forklarer Skudal Hansteen.

– Vi har forstått det slik at endringen begrunnes med nye retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet. Samtidig registrerer vi at andre fakulteter og universiteter har en ganske annen tolkning og dermed opererer med helt andre priser. Hvis IV- fakultetet fortsetter med sin prispolitikk, vil dette ha uheldige konsekvenser på flere områder, fortsetter Skudal Hansteen.

RIF poengterer at livslang læring er særlig viktig for at aktørene i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen skal kunne bidra til å svare på de utfordringer både Norge og verden står ovenfor. Foreningen peker videre på at fremtidsutfordringene som Perspektivmeldingen peker på enten det gjelder klimaendringer/det grønne skiftet, teknologi/digitalisering, mindre økonomisk handlingsrom eller behovet for å sikre og skape nye arbeidsplasser, ikke vil kunne løses uten en faglig oppdatert og kompetent BAE- næring.

– Vi ber derfor fakultetet gjøre en ny vurdering av sin prispolitikk for å ikke undergrave NTNUs egen ambisjon om å være en premissleverandør for omstilling og grønt skifte, og bidra til et konkurransedyktig næringsliv og en god offentlig sektor gjennom samarbeid, avslutter Skudal Hansteen.