Hva skjer hos RIF RIF bidragsyter til ny utgave av NS-EN 1990 – på norsk og engelsk
rif-bidragsyter-til-ny-utgave-av-ns-en-1990-pa-norsk-og-engelsk

NS-EN 1990 er den overordnede standarden for prosjektering av konstruksjoner. Alle som skal utføre beregninger av bæreevnen/styrken til konstruksjoner til bygg og anlegg eller som skal utføre geoteknisk prosjektering må ha denne standarden. Det betyr at alle som bruker Eurokoder har behov for NS-EN 1990. Rådgivende ingeniørers forening har vært med på å revidere den siste versjonen.

NS-EN 1990 utgis på norsk og på engelsk. Denne utgaven er en konsolidert utgave hvor alle endringsblad og rettelsesblad er innarbeidet i den norske versjonen og lagt ved den engelske versjonen. I forrige utgave var det to nasjonale tillegg, men disse er nå slått sammen til ett nasjonalt tillegg. Det nasjonale tillegget er revidert, og utgis nå også på engelsk. Disse endringene gjør standarden mer brukervennlig.

Standarden gjelder for prosjektering av konstruksjoner til bygg og anlegg og for geoteknisk prosjektering. Denne overordnede standarden må benyttes ved bruk av andre standarder i Eurokode-serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999.

NS-EN 1990

  • angir prinsipper og krav til konstruksjonssikkerhet, brukbarhet og bestandighet
  • beskriver grunnlag for prosjektering og verifikasjon av konstruksjoner
  • gir retningslinjer for konstruksjoners pålitelighet

De viktigste endringene siden forrige utgave:

  • nye nasjonale bestemmelser for pålitelighetsklasser, kvalitetssikring og kontroll
  • konsolidert utgave hvor endringsblad og rettelsesblad er innarbeidet i norsk versjon og lagt ved engelsk versjon
  • ett nasjonalt tillegg på norsk og engelsk