Presse – RIF en sterk og synlig samfunnsaktør
rif-en-sterk-og-synlig-samfunnsaktor

Tom Baade-Mathiesen fra Norconsult er nyvalgt styreleder i Rådgivende ingeniørers forening (RIF). Han vil ytterligere styrke RIFs offentlige rolle og mener at en av RIFS største fordel er uavhengigheten samtidig som han ønsker et sterkere samarbeid med blant annet NHO.

Tom og Christian liggende small.jpg

RIFs avgåtte styreleder Christian Nørgaard Madsen (til venstre) gratulerer den nye styrelederen Tom Baade-Mathiesen med et enstemmig valg. Foto: Trond C. Brekke

Tom Baade-Mathiesen er til daglig direktør i VA-divisjonen i Norconsult, hvor han har jobbet siden 1985. Baade-Mathiesen er opprinnelig sivilingeniør innen VA fra daværende NTH og har mange jern i ilden. Han er i tillegg til sin nyvalgte rolle som styreleder i RIF også styreleder i Næringslivsringen som skal styrke rekrutteringen til byggstudiet på NTNU samt initiativtaker til «Samfunnskritiske områder». I RIF har han vært aktiv i mange år, blant annet som leder for ekspertgruppen for vann- og miljøteknikk og nestleder for hovedstyret de siste 2 årene. Han har gjort seg noen klare tanker om hva han ønsker å oppnå i løpet av sin tid som styreleder for RIF og RIF Service.

– Jeg vil bidra til å fortsette det gode synlighetsarbeidet og ytterligere styrke RIF som samfunnsaktør og medieekspert. Samtidig ser jeg at en av RIFs styrker er uavhengigheten. Organisasjonen har stor troverdighet nettopp fordi den står alene og det skal vi benytte oss enda sterkere av i tiden fremover. Men jeg vil likevel gjerne at RIF samarbeider enda tettere med NHO og andre organisasjoner i de saker hvor det er naturlig.

Noe av det RIF har jobbet mest med de siste årene er kontrakts- og konkurransevilkår og dette arbeidet vil Baade-Mathiesen videreføre. – RIFs medlemmer har stort utbytte av den innsatsen som legges ned fra RIFs administrasjon og ekspertgrupper for å sikre standardiserte kontraktsvilkår og bedre innkjøpsprosesser fra både stat og kommuner i Norge. Det er derfor svært viktig for meg som styreleder i RIF at organisasjonen viderefører det gode arbeidet og blir en enda mer attraktiv sparringpartner for det offentlige i forhold til innkjøpsrutiner, fortsetter Baade-Mathiesen.

RIFs styreleder har ytterligere to punkter på sin agenda, og det er å skape enda større forståelse for rådgivende ingeniørers kompetanse og betydning i det norske samfunnet samt å sikre at RIFs administrasjon fremdeles oppleves som et spennende sted å jobbe.

– Avtroppende styreleder i RIF Christian Nørgaard Madsen har sammen med resten av styret bidratt til å styrke RIFs posisjon og utvikle en ny strategi for organisasjonen. De har dermed lagt et meget godt grunnlag for nytt styre å arbeide videre med. Vi i RIFs administrasjon gleder oss til fortsettelsen og få jobbe sammen med det nyvalgte styret og ny styreleder. Tom har uttalt at han har klare ambisjoner for veien videre for RIF. Vi ser frem til en spennende og utviklende reise sammen med ham og resten av styret, sier RIFS adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen i en kommentar.