Blog RIF er på offensiven!

I fjor begynte RIFs hovedstyre arbeidet med å utarbeide en ny strategi for RIF frem mot 2016. Basert på intervjuer med et representativt utvalg ledere fra både store, mellomstore og små RIF firmaer, oppdragsgivere og andre i næringen, var budskapet entydig:

 • Konfliktnivået i bygg- og anleggsnæringen er for høyt
  • Fremtiden vil preges av økt internasjonal konkurranse
 • Konklusjonen var at rådgiverne ønsker seg et fortsatt sterkt og samlet RIF som holder trykket oppe for å få til gode og forutsigbare rammebetingelser for bransjen, har tett dialog med myndighetene og byggherrer, og som synliggjør verdien av gode gjennomføringsprosesser og den viktige verdiskapningen rådgiverbransjen gjør for sine kunder og for samfunnet.

  Vi har allerede doblet antall medieoppslag siden i fjor. Det er flere viktige løp i 2012/13 der RIF tar og vil ta en posisjon på vegne av rådgiverne:

 • Valget 2013
  • Nye regler for offentlig anskaffelser
  • Standardarbeid
  • Innføring av uavhengig kontroll
  • Stortingsmeldinger om klima og om bygningspolitikk
  • Ny nasjonal transportplan, for å nevne noen.
 • Flere av dere har dessuten påpekt at State of the Nation bør videreføres. Vi jobber nå med noen skisser for hvordan dette kan gjøres uten at vi gjentar oss selv, som vi vil konkretisere i dialog med dere.

  Ellers har RIF har jobbet aktivt inn mot politikerne i EU-parlamentet for å få gjennomslag for at det offentlige må legge større vekt på kompetanse enn pris når regelverket for anskaffelser skal moderniseres. RIF intensiverer også arbeidet inn mot offentlige oppdragsgivere om bruken av fremforhandlede og balanserte standardkontrakter.

  Etter RIFs høringsuttalelse om Nasjonal transportplan følger vi opp det politiske miljøet, slik at vi kan få gjennomslag for behovene for en større økning i rammene. At våre synspunkter allerede er blitt lagt merke til, er tydelig når samferdselsminister Marit Arnstad ønsker å åpne RIFs høstmøte 13. november. Jeg håper vi ser dere alle der!

  Liv Kari