Hva skjer hos RIF RIF etablerer Bygg- og Eiendomsforum
rif-etablerer-bygg-og-eiendomsforum

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har opprettet et nytt Bygg- og Eiendomsforum, som skal jobbe for å ivareta medlemmenes rammebetingelser innen nettopp bygg- og eiendomsmarkedet.

– RIFs Bygg- og Eiendomsforum er en møteplass og samhandlingsarena for medlemmer av Rådgivende Ingeniørers Forening som har oppdrag innen bygg- og eiendomssmarkedet, sier RIFs utviklingssjef, Ari Soilammi.

Medlemmene i forumet består i dag av følgende RIF- firmaer: Norconsult, Multiconsult, Rambøll, COWI, ÅF Engineering, Dr. techn. Olav Olsen, Erichsen & Horgen, OSE og WSP Norge, men alle RIF- firmaer er velkommen til å delta, sier Soilammi.

RIFs Bygg- og Eiendomsforum består av opptil 15 firmarepresentanter. De 6-8 største rådgiverfirmaene i RIF har fast plass i forumet, men det er viktig at mellomstore og små firma også er representert. Det er ledige plasser til flere medlemsfirmaer.

Firmaets representant i forumet er ledere med ressursansvar, kundeansvar, eller beslutningsmyndighet i firmaet i større prosjekter i bygg og eiendomsmarkedet, dvs markedssjefer og personer med lignende posisjoner i våre medlemsfirmaer.

Forumsleder er Kjersti Folvik fra Multiconsult. Forumet arbeider for å ivareta medlemmenes rammebetingelser innen bygg- og eiendomsmarkedet. Forumet skal ha fokus på strategiske spørsmål, samt bidra til at RIF tar opp prinsipielle saker i samfunnsdebatten. Forumets virksomhet skal bidra til å støtte opp under RIFs strategi og handlingsplan. 

Foto: RIFs Bygg- og eiendomsforum. Foto: RIF. F.v. Ari Soilammi (RIF), Kjersti Folvik, Ottar Skarstein (ÅF Engineering), Liv Kari Skudal Hansteen (RIF), Olav Struksnes (Erichsen & Horgen), Per Erik Medhus (Aas-Jakobsen), Bjørn Tore Landsem (Rambøll), Jon Børge Stette (Dr. Techn. Olav Olsen), Jonas Reitan (OSE), Kjetil Ruud (Norconsult) og Karen Riddervold (WSP)