Hva skjer hos RIF RIF i samarbeid med Arntzen de Besche om arbeidsrett
rif-i-samarbeid-med-arntzen-de-besche-om-arbeidsrett

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har inngått et samarbeid med Arntzen de Besche Advokatfirma for å kunne yte juridisk rådgivning til medlemsfirmaene innen arbeidsrett. – Vi er svært glad for avtalen med Arntzen de Besche. Den er en konsekvens av et økende behov vi opplever hos våre medlemsfirmaer, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. Direktør i RIF.

Samarbeidet mellom RIF og Arntzen de Besche medfører at RIFs medlemsfirmaer får én gratis time juridisk rådgivning per sak. Som en innledning på samarbeidet inviterer Arntzen de Besche og RIF på nyåret til frokostseminar om aktuelle temaer innen arbeidsrett.

– Arbeidsmarkedet blir stadig mer komplisert og det er et mangfoldig regelverk og mange nye problemstillinger våre medlemmer må forholde seg til. Vi tror derfor våre medlemsfirmaer vil sette pris på muligheten for å få tilgang til den beste ekspertisen i Norge på arbeidsrett, fortsetter Skudal Hansteen.

Arntzen de Besche er et av de ledende advokatfirmaene i Norge innen kollektiv og individuell arbeidsrett, personvern i arbeidslivet og pensjon. Firmaets kjernevirksomhet er juridisk rådgivning og tvisteløsning knyttet til arbeidskontrakter og tariffavtaler, omorganisering, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse, lederavlønning, bonusprogrammer og konkurranseklausuler, varsling, informasjonssikkerhet, kontroll og overvåking, privat og offentlig tjenestepensjon, driftspensjon og rammelovgivning for pensjon.

Et RIF-medlemsfirma som ønsker juridisk bistand innen arbeidsrett kan ringe Arntzen de Besche direkte på 23 89 40 00 og spør etter en av RIFs advokater, eller sende en e-post til rif@adeb.no.

Følgende advokater utgjør Arntzen de Besches RIF-team:

Ingeborg_Borgerud_5104_hfb_crop.jpg

Ingeborg Moen Borgerud er tilknyttet arbeidsrettsgruppen i Arntzen de Besche, og har møterett for Høyesterett. Hun bistår en rekke store selskaper og offentlige virksomheter, med arbeidsrettslige spørsmål, herunder rådgivning, utredning og forhandlinger i forbindelse med oppsigelse, omstillinger, virksomhetsoverdragelse, likebehandling, trakassering, varsling m.m.. Som leder av Arbeidslivslovutvalget var hun med på å legge grunnlaget for dagens arbeidsmiljølov.

Agathe_Løwenborg_5261_hfb_Crop.jpg

Agathe Løwenborg er tilknyttet arbeidsrettsgruppen i Arntzen de Besche. Hun bistår først og fremst arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgiving, utredninger, forhandlinger og prosedyre i forbindelse med oppsigelser, omstillinger, virksomhetsoverdragelser mv.

Bente_Langsrud_5534_hfb_crop3.jpg

Bente Langsrud er tilknyttet arbeidsrettsgruppen i Arntzen de Besche. Hun bistår først og fremst arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgiving, utredninger, forhandlinger og prosedyre i forbindelse med oppsigelser, omstillinger, virksomhetsoverdragelser mv.

Foto: Nicolas Tourrenc og Arntzen de Besche