Presse RIF inngår nytt kurssamarbeid med Norsk Betongforening
rif-inngar-nytt-kurssamarbeid-med-norsk-betongforening

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Norsk Betongforening har inngått en ny avtale om samarbeid som gir foreningenes medlemmer tilgang til flere kurs spesielt rettet mot rådgiverbransjen og rabatt på kursavgifter for foreningenes medlemmer.

Samarbeidet mellom RIF og Norsk Betongforening gjelder spesifikke kurs som er utarbeidet i fellesskap mellom RIF og Norsk Betongforening. For deltakere fra RIFs medlemsbedrifter, og for medlemmer i Norsk Betongforening, gis det rabatt på disse arrangementene. Norsk Betongforening er teknisk arrangør for alle kursene som lages i samarbeid med RIF.

Første nye kurs, «Praktisk betongdimensjonering» er allerede berammet i november og påmelding er åpnet på Norsk Betongforening sine nettsider.

– Vi er svært fornøyde med å få i havn dette samarbeidet med Norsk Betongforening. Det vil gi et enda større kurstilbud som ivaretar rådgiverbransjens behov, og lavere kursavgifter for våre medlemsbedrifter, sier Ari Soilammi som er utviklingssjef i RIF.

Norsk Betongforening er Tekna-tilknyttet forening og har med det tilgang til den kompetansen og de ressursene Tekna har når det gjelder gjennomføring av kurs.

– Vår ekspertgruppe for Bygg og Anleggsteknikk, som inkluderer byggeteknikk, geoteknikk og miljørådgivning, er sentrale i å utvikle kurs for rådgiverne. Vi ser gjerne at RIF-medlemsbedrifter melder inn kursbehov til ekspertgruppa vår, avslutter Soilammi.