Presse RIF kritiserer BA-bransjen for manglende kildehenvisning
rif-kritiserer-ba-bransjen-for-manglende-kildehenvisning

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har sett seg lei på at byggherrer og entreprenører bruker grafisk og visuelt materiell utformet av rådgiverne uten å henvise til hvem som har utarbeidet det. – Vi forventer at rådgiverne behandles på samme måte som arkitektene når det gjelder opphavsrettigheter til grafisk materiell, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF

– Vi har ved flere anledninger opplevd at byggherrer, både private og offentlige bruker visuelt materiale (gjerne i media) utarbeidet av de prosjekterende, uten å referere til hvilket selskap som har utarbeidet materialet. Det ønsker vi å få en slutt på.

Vi oppfordrer derfor alle i rådgiverbransjen som opplever at dette skjer, til å ta kontakt med oss. Vi vil da ta kontakt med byggherre/entreprenør og be dem sikre riktig referanse for fremtiden og eventuelt korrigere det materialet de bruker.

RIFs advokat, Morten Gran kommenterer saken slik: – Når informasjon om prosjektet gjøres tilgjengelig for allmennheten av eller på vegne av oppdragsgiver, ved gjengivelse eller omtale av prosjektet i skrift-, eller fotografisk form, inklusive materiale fra BIM-modeller, skal prosjekterende rådgiver oppgis på en tydelig måte, og skal på forhånd underrettes. Billedtekst for bruk av tegning, illustrasjon eller fotografi skal alltid være: Rådgiver: (Prosjekterende rådgiverbedrift).