Presse RIF lager ny State of the Nation
rif-lager-ny-state-of-the-nation

RIF sto bak den mye omtalte rapporten State of the Nation i 2010. I 2014 jobber vi med en ny utgave av rapporten.

Den forrige State of the Nation (2010) fkk bred omtale i media, og ble et sentralt premissdokument for politikerne. Nå forbereder RIF en ny State of the Nation i 2014, med invitasjon til RIF-firmaene om å delta på worshop på nyåret.

Tendensoppdateringen i 2011 viste svak utvikling, særlig innenfor jernbane, vann og avløp. I State of the Nation vil RIF se nærmere på blant annet kommunal bygningsmasse. RIFs adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen sier til Teknisk Ukeblad:

– Kommunene sitter med veldig mye areal som ikke er optimalt. Det er ekstremt mye areal per hode i Norge. Vi vil vurdere om kommunene har rett bygningsmasse. Kanskje kan vi få mer igjen for pengene om bygningsmassen er mer optimal.

RIF vil dessuten analysere effektene av klimaendringene, som økte nedbørsmengder:

– Det hjelper ikke med mer ny asfalt hvis dreneringen mangler eller er utilstrekkelig, sier Hansteen til Teknisk Ukeblad.

For øvrig vil mange av de samme temaene som sist bli berørt. 2010-utgaven var inndelt etter følgende områder:

Kommunale bygg
Helsebygg
Jernbane
Lufthavner
Riks- og fylkesveier
Kommunale veier
Vannforsyningsanlegg
Avløpsanlegg
Avfall
Energiproduksjon
Energidistribusjon

Det er RIF og RIFs medlemsfirmaer som gjennomfører og utgir State of the Nation.