Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer RIF lanserer State of the Nation – Norges Tilstand 2021
rif-lanserer-state-of-the-nation-norges-tilstand-2021

Seks år etter forrige kartlegging har RIFs fageksperter igjen vurdert tilstanden og fremtidsutsiktene for den offentlige bygningsmassen og infrastrukturen i landet. Funnene er samlet i Rapporten State of the Nation – Norges tilstand 2021, som vil bli presentert i et webinar onsdag 28. april.

State of the Nation ble første gang utgitt i 2010, og deretter i 2015. Nå legges det frem en oppdatert gjennomgang av status, vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet for kommunale bygg, offentlig veinett, vann og avløp, helsebygg og syv andre kategorier.

På webinaret vil hovedfunnene bli gjennomgått av Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Deretter får vi kommentarer og politisk debatt med et panel bestående av stortingspolitikere som alle har et sterkt engasjement for den offentlige bygningsmassen og norsk infrastruktur.

På lanseringswebinaret 28. april vil RIF legge frem hovedfunnene fra rapporten. Deretter blir det kommentarer og debatt med stortingspolitikere som alle har et sterkt engasjement for norsk infrastruktur. Blant paneldeltagerne er Høyres Helge Orten, som også er leder for Stortingets Transportkomité og FrPs Helge André Njåstad. Han er første nestleder i Stortinget Kommunal- og forvaltningskomité. I tillegg stiller Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø og Senterpartiets Geir Pollestad, som leder Stortingets Næringskomité og har flere års erfaring som statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Meld deg på her for å få med deg resultatene av vår omfattende helsesjekk av rikets fysiske tilstand.

Påmelding - Lansering State of the Nation