Presse RIF med ekspertenes NTP-dom til VG
rif-med-ekspertenes-ntp-dom-til-vg

– Regjeringen gjør mye riktig i sin nye transportplan, men den har også noen kritiske mangler, sier RIF til VG. Manglende Oslotunnel er en av dem.

Regjeringen har lagt frem Nasjonal transportplan, og varsler 500 milliarder kroner til samferdsel frem til 2023.

RIF har analysert NTP for VG, og sier blant annet følgende:

– Oslotunnelen blir heller ikke realisert i denne planen. Det er en kjempesvakhet. Det er en misforståelse at det bare er et tiltak som vil være viktig for Oslo. All togtrafikk i Norge påvirkes av denne tunnelen, som må på plass, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF til VG.

Kapasiteten i den nåværende tunnelen er sprengt, og hindrer videre utbygging av togtilbudet på Østlandet.

RIF har tidligere anslått det samlede behovet for investeringer og vedlikehold av transportnettet i Norge til hele 1.200 milliarder kroner. Da får man tatt igjen vedlikeholdsetterslepet og investert i nye prosjekter.

– Derfor er vi skeptiske til om det bevilges nok penger til vei og bane. Vi registrerer at regjeringen legger opp til å bruke drøyt 500 milliarder, eller 600 milliarder når man inkluderer bompenger, sier RIF til VG.

Regjeringen tar til orde for mer langsiktig og forutsigbar finansiering, men RIF mener dette ikke er forpliktende nok.

RIF roser regjeringen for å ville korte ned planleggingstiden, fullfinansiere prosjekter, bruke statlig regulering og få inn innsigelser på et tidlig tidspunkt. Dessuten er det positivt at det blir mer fart i Intercity-utbyggingen, selv om det ikke garanteres fullt Intercity-triangel.

Les mer i VG.