Presse RIF med innspill til tiltakspakke for BAE-næringen
rif-med-innspill-til-tiltakspakke-fra-bae-naeringen

Byggenæringen er en viktig motor for å holde hjulene i gang i samfunnet. Derfor har RIF sammen med en samlet næring jobbet frem en tiltakspakke som er oversendt Regjeringen.

På lik linje med andre sektorer trenger bygg, anleggs- og eiendomsnæringen hjelp fra staten for å komme over følgene av koronakrisen. Næringen er fastland-Norges største, og sysselsetter 358.000 personer.

Skal byggenæringen holde hjulene i gang trenger vi tiltak som sørger for at folk og varer er i produksjon, fremdrift i offentlige anskaffelser er avgjørende for å holde aktiviteten oppe. På kort sikt må likviditet til bedriftene sikres. En næringsrettet krisepakke er nødvendig i tillegg til de generelle tiltakene som er innført fra myndighetenes side. Redusert arbeidsgiveravgift, endrede permitteringsregler og lovnader om garantier til SMB-bedrifter er bra, men ikke målrettet nok for byggenæringen. Alle disse tiltakene er av stor betydning for næringen, men felles for dem er at de ikke dekker de ekstraordinære kostnadene eller stimulerer til oppstart av nye prosjekter som kan sikre sysselsetting og verdiskapning i hele verdikjeden både på kort og lang sikt.

Kort oppsummert mener BAE-næringen at det er behov for tiltak som:
* Sørge for å holde mannskap og utstyr i produksjon
* Sikrer likviditetssituasjonen på kort sikt
* Styrker offentlige oppdragsgivere for å holde hjulene i gang
* Stimulerer etterspørselssiden på kort og lengre sikt
* Treffer alle ledd i verdikjeden
* Opprettholde produksjons- og leveringsevne av byggevarer
* Sikre og styrke fagopplæring

Vi må unngå at både byggeprosjekter og planlagte prosjekter stopper opp. Vi må unngå ulik praktisering av karantenebestemmelser mellom kommuner som skaper utfordring for både arbeidspendlere og varer. Vi trenger også tiltak som sikrer pengeflyt i prosjektene og garantiordning for å håndtere likviditet.

Her kan du se innspillet som ble oversendt politiske myndigheter mandag

Innspillet fra næringen er oversendt Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og næringsdepartementet og partigruppene på Stortinget.

Følgende aktører har vært involvert i arbeidet og stiller seg bak forslagene:
Statsbygg, Oslo kommune, Bane NOR, Statens vegvesen, Nye Veier, Entra, OBOS, Olav Thon, AF Gruppen, Skanska, Betonmast, Veidekke, Backe Entreprenør, HENT, Rådgivende Ingeniørers Forening, Arkitektbedriftene, Maskinentreprenørenes Forbund, VIRKE, NELFO, Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA, VA/VVS-produsenter, Fellesforbundet, NHO, BNL; Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Byggevareindustrien, Byggmesterforbundet, Boligprodusentene, Malermestrenes Landsforbund, Norsk Eiendom, Norsk Utleieforening, Norske Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører, Norske Muremesters landsforening, Norske Trevarer, Rør entreprenørene Norge, Takentreprenørenes Forening, Treindustrien, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, og Ventilasjon, Kulde og Energi.

I tillegg har KS bidratt med innspill og kommentarer til dokumentet.