Hva skjer hos RIF RIF med nytt HR-nettverk
rif-med-nytt-hr-nettverk

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har opprettet et nytt HR-nettverk.

– RIF-firmaene er svært attraktive arbeidsgivere og skårer høyt på Universums lister. Det å ytterlige styrke denne posisjonen, skape mer mangfold og få inn flere kvinner, er derfor sentralt for våre medlemmer; RIF firmaene. Videre ser vi at HR- området er i rivende utvikling. RIFs nyopprettede HR- Nettverk fyller derfor et felles behov for å dele erfaringer knyttet bransjespesifikk oppfølging av nye regler, være en høringspart, dele erfaringer knyttet til bla. karriereveier og jobbarkitektur og initiere tiltak som gagner bransjens attraktivitet, sier adm. direktør for RIF, Liv Kari Skudal Hansteen. 

Medlemmene av nettverket består i dag av følgende RIF- firmaer som var bidragsytere til å etablere nettverket; Norconsult, Multiconsult, Sweco, Rambøll, COWI, Asplan Viak, ÅF Consulting og Dr. techn. Olav Olsen, men alle RIF- firmaer som er interessert, er velkomne, sier Skudal Hansteen. Nettverket får juridisk bistand fra partner og advokat Agathe Løwenborg i advokatfirmaet Arntzen De Besche. Leder for nettverket, er HR-direktør i Rambøll Trude Kjeldstad.

-I rådgiverbransjen oppgir alle de store aktørene at de har utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Etterspørselen etter ingeniører er stor, både nasjonalt og internasjonalt, og i tillegg til den riktige tekniske kompetansen, må en rådgiver i dag også ha gode relasjonelle ferdigheter for å finne de beste løsningene i samarbeid med kunden. – For å løse utfordringene med rekruttering blir det å investere i å utvikle egne ansatte enda viktigere enn før, samtidig som vi nok må gjøre oss mer attraktive på det internasjonale arbeidsmarkedet. Vi erfarer at språkbarrierer er et større problem i Norge enn i de andre nordiske landene, og vi har nok et potensial i det å tilvenne oss et mer flerspråklig arbeidsmiljø, sier Trude Kjeldstad i en kommentar til opprettelsen av RIFs HR-nettverk.

Firmaene som er representert i RIFs HR-nettverk er arbeidsgivere for de fleste av landets rådgivende ingeniører. – Gjennom nettverket kan vi bidra til å legge premisser for hele bransjen, og også være høringsinstans når rammevilkårene bør eller skal endres. Jeg erfarer at vi har god nytte av å dele erfaringer og HR-faglige initiativer, og nå har vi for eksempel igangsatt et felles arbeid med målsetting om å øke andelen kvinner i bransjen, avslutter Kjeldstad.