Hva skjer hos RIF RIF med nytt jurist-nettverk
rif-med-nytt-jurist-nettverk

RIFs nettverksgruppe for internjurister. F.v. Edna Grepperud (Asplan Viak), Jan Erik Bauge (COWI), Sissel Løvdal (COWI), Tor Nordstøm (Rambøll), Atle Hess (Sweco), Maria Røste (Rambøll), Christian Nyvold (Sweco), Morten Gran, Svend Arntzen (Norconsult) og Knut Anders Sannes (Pacta). Ikke tilstede når bildet ble tatt: Åsmund Ragne Rommetveit (Norconsult), Kari-Elisabeth Skotnes (WSP), Jan Erlend Rong (Unionconsult). Foto: RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har opprettet et nytt jurist-nettverk. – Vi ser at firmaene har behov for å samarbeide og dele kompetanse om ulike juridiske problemstillinger. Derfor har vi opprettet dette nettverket, sier adm. direktør for RIF, Liv Kari Skudal Hansteen. 

Deltagerne i RIFs nyeste nettverksgruppe er i stor grad internjurister i de rådgivende ingeniørbedriftene. Gruppen er RIFs nyeste og skal arbeide med kontrakts- og avtalerettslige problemstillinger.

RIFs juristnettverk er den tredje nye samarbeidsarenaen foreningen etablerer i år. – Når bransjen definerer et behov for en samarbeidsplattform, møter vi det behovet med et nytt nettverk eller forum, avslutter Liv Kari Skudal Hansteen.