Presse RIF med på samarbeidsavtale med Dibk
rif-med-pa-samarbeidsavtale-med-dibk

RIF og andre sentrale organisasjoner i byggenæringen har undertegnet en samarbeidsavtale med Direktoratet for byggkvalitet om å vurdere konsekvenser av nye byggeregler.

BNL, EBA, Norsk Teknologi, Norsk Eiendom, Arkitektbedriftene, Boligprodusentenes forening, Byggevareindustrien og RIF har inngått samarbeidsavtalen med Dibk om å etablere en samspillsarena mellom myndigheter og byggesektoren kalt Indeksbygg.

– Dette er oppstarten på en viktig samarbeidsplattform, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i følge bygg.no da han deltok under signeringen av en avtale mellom byggenæringen og myndighetene.

– For en regjering som har ambisjon om å forenkle, fornye og forbedre, er dette et viktig tiltak, sa statsråden.

Indeksbyggprosjektet skal være en ny arena hvor representanter fra ulike deler av byggsektoren og myndighetene kan møtes for å vurdere konsekvenser av nye endringer i byggereglene. Utgangspunktet er de siste årenes diskusjoner om hvorvidt skjerpede krav i byggereglene gir økte byggekostnader. Myndighetene og næringen har vært uenige om hvordan TEK10 har påvirket byggekostnader og brukskvalitet, og det har også vært debatt internt i næringen.

– Det er problematisk for oss som sentral bygningsmyndighet at vi ikke har et felles diskusjonsgrunnlag med byggenæringen når vi diskuterer konsekvenser i endringene av byggereglene, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

Indeksbyggprosjektet skal utvikle digitale modeller (BIM), såkalte referansebygg, av helt konkrete bygninger. Prosjektet starter utvikling av BIM-modeller av en enebolig, en boligblokk og et forretningsbygg.

Når prosjektet skal vurdere konsekvenser av endringer i byggereglene, skal det utvikles minst to modeller av hver bygningstype: én basert på dagens regelverk (TEK10) og én modell som samsvarer med kravene i foreslått regelverk. Bruk av indeksbaserte metoder gjør at man kan sammenligne konsekvenser for blant annet byggekostnader, energiberegninger og universell utforming.

Åpenhet blir viktig i prosjektet. All dokumentasjon av beregninger, vurderinger og digitale modeller vil være nedlastbare, slik at alle får tilgang til samme informasjon for videre diskusjon.

– Indeksbyggprosjektet vil være et viktig supplement til de utredningene vi allerede gjør når myndighetene vurderer endringer i regelverket, sier Lie.

De digitale modellene av konkrete bygg vil gjør det enklere å se hvordan nye krav og byggemåter påvirker hele bygget og ikke bare de enkelte delene av bygget.

Indeksbyggprosjektet finansieres både av direktoratet og næringen. Ved oppstart forplikter Direktoratet for byggkvalitet og næringen samlet til å bidra med 500.000 kr hver.

Foto: Byggeindustrien