Hva skjer hos RIF RIF-nestor rundet 90 år
rif-nestor-rundet-90-ar

Den 29. april rundet Knut Magnus Ekeberg 90 år. Ekeberg er sivilingeniør og mangeårig administrerende direktør i Hjellnes Consult, nå en del av Multiconsult. Han har også hatt en rekke roller i RIF og internasjonale verv, og har vært en viktig person for utvikling av bransjen.

Ekeberg utdannet sivilingeniør bygg fra NTH (nå NTNU) 1957 og geodesi 1958. Samme år ble han ansatt av Sivilingeniør Kristoffer Hjellnes som prosjektingeniør hvor han jobbet allsidig på en rekke bygg, infrastruktur- og industrianlegg. Ekeberg ble medeier i 1972 og var administrerende direktør fra 1974 frem til 1998, da han gikk over til en stilling som seniorkonsulent. Her jobbet han frem til 2011 og selskapet Hjellnes ble en del av Multiconsult i 2017.

Ekeberg var også engasjert på en rekke områder og var blant annet styremedlem og leder i NORPLAN AS, et selskap eiet sammen med flere norske rådgivende ingeniørfirmaer og arkitekter, for internasjonale prosjekteringsoppdrag.

Han har i hele karrieren vært sterkt opptatt av vilkårene for rådgiverbransjen og hvordan rådgivende ingeniører i sitt arbeid påvirker samfunn og miljø. Han ble tidlig med i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), ble formann for fagutvalg i VAR-teknikk, og han har vært med av Hovedstyret og president. Gjennom RIF ble han engasjert internasjonalt og var i mesteparten av 70- og 80-tallet engasjert i den internasjonale rådgivende ingeniørorganisasjon, FIDIC. Her hadde han en rekke roller både på fagområder og i hovedstyret.

Ekeberg har vært fagkyndig meddommer i en rekke ansvarssaker ført for herredsrett og lagmannsrett, er FIDIC-godkjent voldgiftsdommer for ICCs voldgiftsdomstol, Paris.

Knut nyter i dag pensjonisttilværelsen og følger fortsatt interessert med i samfunnets utvikling. RIF gratulerer ham med bursdagen!