Presse RIF nominert til prisen «Verdens beste medlemsorganisasjon»
rif-nominert-til-prisen-verdens-beste-medlemsorganisasjon

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er blant finalistene i en stor internasjonal konkurranse om tittelen «Verdens beste medlemsorganisasjon» for rådgivende ingeniører. Det er den globale ingeniørforeningen FIDIC som arrangerer kåringen blant sine 100 medlemmer. Profilering, påvirkning- og gjennomføringskraft, lederskap, servicetilbud og synlighet var blant kriteriene som lå til grunn for finalenominasjonen.

– Dette er en stor anerkjennelse av det arbeidet RIF og våre medlemmer har lagt ned over mange år for å bedre rammevilkårene og ta posisjonen som en samfunnsrådgiver innen bygg- og anlegg. Vi er svært stolte over å være i finalen sammen med organisasjons- giganter som USA, Kina og Russland, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Påvirkning, synlig og gjennomslag som RIFs arbeid med å få Best Value- metoden til Norge samt State of the Nation – rapportene, er noen av de områdene som er blitt vektlagt.

At RIF som eneste nordiske organisasjon er blir nominert, er takket være den kunnskapsbaserte innsatsen medlemmene og administrasjon daglig legger ned i de 36 ulike nettverksarenaene RIF arrangerer bestående av 200 rådgivere. RIF har snitt 140 slike nettverksmøter i året. Videre gjennomføres det ca. 240 dialogmøter i året med myndigheter, kunder og samarbeidspartnere enten det gjelder høringsuttalelser eller møter om rammevilkår. I tillegg til at RIF utarbeider en rekke veiledere, benchmark-, og beste-praksis rapporter – noe som også har blitt anerkjent av Bygg21 der det ble vist til at «RIF har utviklet en forbilledlig praksis i hvordan de deler medlemmenes og landets beste kompetanse og praksis» avslutter Hansteen.