Presse RIF ny partner i Prosjekt Norge
rif-ny-partner-i-prosjekt-norge

.

– Verdiskaping står helt sentralt for RIFs medlemmer. Vi ser derfor at innkjøpskriterier, gjennomføringsmodeller og vår rolle i samspillet med de øvrige aktørene i næringen er helt avgjørende for at RIF- firmaene kan bidra med sin verdiskaping. Ved å bli partner i Prosjekt Norge kan vi både utvikle og spre ny kunnskap, sier adm. dir. i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansteen.

Prosjekt Norge er et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling. De har et eget program for BAE- næringen som står overfor utfordringer som krever utvikling, innovasjon og en tverrfaglig og langsiktig tilnærming. BAE-programmet jobber for bedre byggeprosesser i et livsløpsperspektiv. Det overordnede målet er å fremme innovasjon i hele verdikjeden gjennom forskningsbasert kunnskap.

– Prosjekt Norge har som ambisjon å skape en BAE-næring i verdensklasse. Dette er en ambisjon RIF støtter fullt opp om og vil være med å bidra til, avslutter Hansteen.

Prosjekt Norge har også etablert fagklynger innen både Energi og IKT. Dette er sektorer som har et stort behov for å videreutvikle sine prosjektprosesser ut fra dagens endringsbehov.

I tillegg til RIF har Prosjekt Norge innledet samarbeid med flere andre bransjeorganisasjoner, med det mål å styrke kontakten til, og samarbeidet med, både statlige etater og næringslivet. – Det er svært viktig for «AS Norge» at prosjektprosessene blir bedre og ikke minst evner å endre seg i takt med stadig hurtigere endringer som oppstår i kjølvannet av digitaliseringsbølgen. Vi ønsker derfor RIF velkommen som partner, da de er å betrakte som en svært viktig utviklingsaktør, sier Stein Mjøen som er daglig leder for Prosjekt Norge.