Presse RIF oppfordrer til å sikre bygninger ved ekstremværvarsler
rif-oppfordrer-til-a-sikre-bygninger-ved-ekstremvaervarsler

Ekstremværet rammer oss stadig hyppigere og sterkere. Så langt i vinter har storm spesielt på Vestlandet rammet en god del større og mindre bygg. Nå oppfordrer RIF-ekspert Øystein Løset til å passe ekstra godt på både eksisterende bygg og midlertidige konstruksjoner, samt utføre nødvendig vedlikehold.

-Vi må tilpasse oss ekstremværet på en bedre måte. Nå kommer de flere ganger i året, og det er spesielt viktig å sørge for at takplater er festet skikkelig. Det er også slik at midlertidige konstruksjoner ofte er mindre solide , og her må forebyggende sikring foretas så fort vi får ekstremværvarsler, sier fagspesialist Øystein Løset i Olav Olsen AS, som leder RIFs ekspertgruppe for Bygg og Anlegg.

Tidligere denne uken blåste store deler av takplatene på tribunetaket på Colorline Stadion i Ålesund av. Et helt nytt bolighus har fått hele taket revet av, og en barnehage utenfor Bergen måtte stenge på grunn av løse takplater som lå like ved.

-Alle bygg som tilfredsstiller norske byggekrav skal tåle omtrent orkan styrke og på Vestlandet godt over det. Det sterkeste vindkastet målt under «Nina» i helgen ble målt til 45,6 meter per sekund. Byggene skal tåle vindstyrker helt opp til 49 meter per sekund dersom kravene til prosjektering, dimensjonering og utførelse er fulgt. Dersom de ikke tåler det, er det gjort for dårlig jobb. Alle bygg fra 80-tallet og nyere skal tåle ekstremværet som nylig rammet oss, men det kan være at bygg fra 70-tallet og eldre ikke er like godt dimensjonert, sier Løset. Han legger også til at selvbygde garasjer og hytter ikke alltid oppfyller byggekravene.

Løset følger værutviklingen nøye og dertil hørende skadetilfeller. Næringen kan komme til å stille krav om enda mer robust dimensjonering dersom forholdene etter hvert skulle kreve det. Foreløpig er tilfredsstiller norske byggekrav været på en god måte, men det er viktig å følge nøye med for å unngå skader.