Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer RIF på Arendalsuka 2021 – Norges tilstand 2021 – Vedlikeholdsgapet i offentlig sektor – 17. august
rif-pa-arendalsuka-2021-norges-tilstand-vedlikeholdsgapet-i-offentlig-sektor-17-august

Om arrangementet

Å tenke seg et Norge uten brukbare veier, rent vann, elektrisitet, skolebygg og universiteter, sykehus, flyplasser, fengsler eller jernbane – er ikke mulig. «State of the Nation – Norges tilstand» er Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sin evaluering av situasjonen – vår helsesjekk av rikets fysiske tilstand. En forståelse av den fysiske situasjonen til dagens bygg og infrastruktur er et viktig utgangspunkt for å kunne utvikle en næring som, gjennom planlegging og drift, bidrar til et bærekraftig og livskraftig samfunn – i tråd med FNs 17 bærekraftsmål.

Det er nå tredje gang RIF gir ut rapporten «State of the Nation» i Norge. Sammen med de ledende rådgivende ekspertene innenfor våre medlemmers fagområder har vi igjen gjennomgått tilstanden for offentlige bygg og infrastruktur. Det er samfunnets bygg og infrastruktur som utgjør selve ryggraden i utviklingen av det moderne Norge.

Den første State of the Nation-rapporten i 2010 var den første rapporten som dokumenterte store vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på sentrale områder innen offentlige bygg og infrastruktur. I 2015 avdekket RIFs eksperter et totalt vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på 2600 milliarder – tilsvarende nesten et halvt oljefond på den tiden. Mest kritisk var det for jernbane, avløpsanlegg, fylkesveier og fengsler. Her var funksjonaliteten og påliteligheten truet, og i tillegg viste rapporten en stor mengde utilfredsstillende kommunale bygg og sykehusbygg. Situasjonen har ikke endret seg nevneverdig siden 2015. Vi ser en stadig forringelse i Norges fysiske tilstand.

Under årets Arendalsuka-arrangement tar vi debatten: Hvordan håndterer vi vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor?

Medvirkende

  • Harald Nikolaisen, Adm. Direktør, Statsbygg
  • Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
  • Liv Kari Skudal Hansteen, Adm. Direktør, Rådgivende Ingeniørers Forening
  • Bjarne Håkon Hansen, Ordstyrer
Praktisk informasjon
Tirsdag 17/8 2021 12:00 – 13:15
Arendals Sjømandsforening, 3. etasje
Antall plasser i lokalet: 70
Foto: Jens Hammer, Telen