Presse RIF premierer beste masteroppgave innen miljø
rif-premierer-beste-masteroppgave-innen-miljo

Miljøgruppa hos Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) deler ut pris for beste masteroppgave med fokus på miljøutfordringer i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

– Aldri tidligere har det vært så stort fokus på dette temaet i BAE-næringen, og vi ønsker å synliggjøre at miljøkompetanse er svært viktig for rådgiverbransjen, og vil vise frem flinke studenter som har spesialisert seg på dette området og vil jobbe med miljøriktige bygg og anlegg, sier RIFs utviklingssjef Ari Soilammi.

Aktuelle temaer for masteroppgavene bør være miljøkartlegging, forurenset grunn, miljøriktig materialvalg og miljøriktig prosjektering, eller grensesnittet mellom energibruk og andre miljøkriterier.

Det skal legges spesielt vekt på følgende kriterier for oppgaven:

  • Den er rettet mot bygg- og anleggsteknikk
  • Den er nytenkende
  • Den har nyhetsverdi
  • Den har samfunnsmessig nytteverdi
  • Den har relevans for rådgiverbransjen

RIF har derfor nylig sendt ut oppfordring direkte til universitetene i Norge som har relevante studieretninger, og bedt om at de sender RIF tre kandidater hver til denne prisen. Fristen for å sende inn kandidatforslag – og selve masteroppgaven – er satt til 1. oktober. Prisen i 2019 er på 10.000 kr.

– RIF deler også ut priser for beste master/bacheloroppgaver innen vann- og avløpsteknikk og beste masteroppgave innen akustikk/støyproblematikk – så alle våre studentpriser har en tydelig miljøprofil», avslutter Ari Soilammi.