Presse RIF reagerer på kutt i flom- og skredforebygging
rif-reagerer-pa-kutt-i-flom-og-skredforebygging

RIF er kritisk til at regjeringspartiene og SV kutter i flom- og skredforebygging i statsbudsjettavtalen: – Vi har allerede sett flere alvorlige ras- og skredhendelser de siste årene, og NVE har dokumentert at det vil koste 85 milliarder å sikre eksisterende bebyggelse mot alvorlige flommer og skred. Det er derfor oppsiktsvekkende og alvorlig at det nå kuttes i forebygging av klima- og naturskader, sier viseadm. direktør Ari Soilammi i RIF.

RIF er samtidig positiv til at klimasatsordningen videreføres.

– Dette er noe RIF har etterlyst, fordi kommunesektoren har en viktig rolle i arbeidet med klimatilpasning gjennom lokale klimatiltak, sier Soilammi.

RIF mener arbeidet med klimatilpasning må prioriteres og kraftig intensiveres. En utfordring er likevel at satsingen på klimatilpasning hittil har vært for svak, og den blir ikke nevneverdig bedre av denne budsjettenigheten.

– Dette er nødvendig for å avverge tap av menneskeliv og for å unngå store skade på bygg og infrastruktur. Klimaendringene kommer enten vi vil det eller ikke. Uavhengig av hvor mye utslipp vi greier å kutte i år så må vi stille forberedt. Vedlikehold og klimatilpasning er ikke billig, men tar vi ikke tak nå, blir det enda dyrere i fremtiden, mener Ari Soilammi.

Samme uke som budsjettavtalen ble klar, var RIF på høringen i klima- og miljødepartementet om regjeringens arbeid med en ny stortingsmelding om klimatilpasning.

– RIF er positiv til dette arbeidet, men kuttet i flom- og skredforebygging gir grunn til bekymring. Vi mener det er avgjørende at en ny nasjonal strategi for klimatilpasning inneholder svært konkrete tiltak – og ikke minst finanseringsplaner, uttaler Ari Soilammi, viseadministrerende direktør i RIF.