Blog RIF trapper opp kampen for standardkontrakter

RIF holder trykket oppe for bruken av fremforhandlede og balanserte standardkontrakter hos offentlige oppdragsgivere. Det er foruroligende at flere offentlige oppdragsgivere ønsker endringer eller avvik fra standardkontraktene. Dette skaper unødig uforutsigbarhet både for rådgiverne og byggherren.

I tillegg til at RIF tar fortløpende henvendelser til oppdragsgivere, vil vi trappe opp et mer systematisk arbeid inn mot de oppdragsgiverne som ikke følger spillereglene. I RIFs nye strategi gjør styret det klart at dette blir et viktig satsingsområde fremover.

RIF understreker at aktørene i bygge- og anleggsbransjen nedlegger betydelig arbeid med å etablere omforente bransjestandardkontrakter. De store norske byggherrene deltar i dette arbeidet. Det ligger i den etablerte ordningen at partene som deltar i standardiseringsarbeidet også må være forpliktet til å bruke standardkontraktene slik de foreligger.

Protokollen fra NS 8407 gir uttrykk for hva som generelt må gjelde for alle NS-standardene:

«Standarden gir uttrykk for hva komiteens medlemmer er blitt enige om som alminnelige kontraktsbestemmelser […]. Det er en forutsetning at standarden anvendes uten andre endringer eller avvik enn de standarden selv eller protokollen åpner for.»

Oppdragsgivers plikt til å anvende gjeldende omforente standarder fremgår også av forskrift for offentlige anskaffelser § 3-11 om bruk av kontraktsstandarder og spesielle kontraktsvilkår, hvor det fremgår:

«Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter.»

Fornyings- og administrasjonsdepartementet tok dessuten allerede i 2009 til orde for økt bruk av de omforente standardkontraktene. Statsråden oppfordret til en gjennomgang og vurdering av tillegg og avvik for å sikre et mer bevisst forhold til behovet for unntak.

Liv Kari