Hva skjer hos RIF RIF tungt involvert i bransjeinitiativet “Sammen 2020”
rif-tungt-involvert-i-bransjeinitiativet-sammen-2020

Rådgivende Ingeniørers Forening er sterkt involvert i bransjeinitaitivet “Sammen 2020", som tar sikte på å få ut viktige budskap om BAE-næringen til hele landet, men også sende et tydelig budskap til politisk ledelse sentralt som lokalt.

RIFs adm. direktør, Liv Kari Skudal Hansteen er leder for det strategiske råd i “Sammen 2020", mens RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke er medlem av og organisator for “Strategisk Kommunikasjonsråd".

Mål for “Sammen 2020"

1. Synliggjøre BAE-næringen som en lønnsom, fremtidsrettet og respektert næring
2. Synliggjøre BAE-næringens verdiskapning og betydning for samfunnet
3. Vise BAE-næringen som en viktig næring og som Norges største fastlandsnæring
4. Vise at BAE-næringen er en helt sentral næring for å nå FNs bærekraftsmål.

Organisering

BAE-rådet som har eierskap til prosjektet, består av følgende organisasjoner:
Norges bygg- og eiendomsforening, Norsk Eiendom, RIF, BNL, Arkitektbedriftene i Norge, Virke, MEF og Nelfo. Det er et sekretariat som koordinerer prosjektet.  Prosjektet ledes av Liv Kari Skudal Hansteen (RIF) og Jon Sandnes (BNL).

Samlinger

  • Toppledersamling – 28.4.2020 09.00 – 12.00 Meet Ullevaal

Les mer om “Sammen 2020" ved å trykke her.