Hva skjer hos RIF RIF tungt involvert i bransjeinitiativet «Sammen 2020»
rif-tungt-involvert-i-bransjeinitiativet-sammen-2020

Rådgivende Ingeniørers Forening er sterkt involvert i bransjeinitaitivet «Sammen 2020», som tar sikte på å få ut viktige budskap om BAE-næringen til hele landet, men også sende et tydelig budskap til politisk ledelse sentralt som lokalt.

RIFs adm. direktør, Liv Kari Skudal Hansteen er leder for det strategiske råd i «Sammen 2020», mens RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke er medlem av og organisator for «Strategisk Kommunikasjonsråd».

Mål for «Sammen 2020»

1. Synliggjøre BAE-næringen som en lønnsom, fremtidsrettet og respektert næring
2. Synliggjøre BAE-næringens verdiskapning og betydning for samfunnet
3. Vise BAE-næringen som en viktig næring og som Norges største fastlandsnæring
4. Vise at BAE-næringen er en helt sentral næring for å nå FNs bærekraftsmål.

Organisering

BAE-rådet som har eierskap til prosjektet, består av følgende organisasjoner:
Norges bygg- og eiendomsforening, Norsk Eiendom, RIF, BNL, Arkitektbedriftene i Norge, Virke, MEF og Nelfo. Det er et sekretariat som koordinerer prosjektet.  Prosjektet ledes av Liv Kari Skudal Hansteen (RIF) og Jon Sandnes (BNL).

Samlinger

  • Toppledersamling – 28.4.2020 09.00 – 12.00 Meet Ullevaal

Les mer om «Sammen 2020» ved å trykke her.